Asbestboetes voor ondeskundig slopen schuren

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen zonder het in acht nemen van de wettelijke voorzorgsmaatregelen hebben vier bedrijven uit Ede, Nijmegen en Venlo forse boetes gekregen.

De Inspectie SZW heeft vier bedrijven boetes opgelegd voor het verwijderen van asbesthoudende materialen zonder voorzorgsmaatregelen. Werknemers en toezichthouders hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels. Het totaalbedrag aan boetes bedraagt 72.000 euro.

Vier bedrijven verrichtten werkzaamheden aan asbesthoudende schuren in het Gelderse Beuningen zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen om asbestverspreiding te voorkomen. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen meldde vorig jaar aan de Inspectie SZW dat bij de sloop van een aantal schuren in Beuningen vermoedelijk asbest was vrijgekomen. Asbestinspecteurs van de Inspectie SZW en handhavers van de omgevingsdienst hielden direct daarna in april 2019 een controle op het terrein waar de schuren gesloopt werden.

Blootstelling
Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers aan asbestvezels worden blootgesteld. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengen, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig. In de bouwsector is bekend dat er grote risico’s aan het verwijderen van asbest verbonden zijn. De bedrijven overtraden hiermee de Arbeidsomstandighedenwet.

Bij de sloop waren vier bedrijven betrokken die allen de asbestregelgeving hebben overtreden. De opdrachtgever van de sloop had geen veiligheids-  en gezondheidsplan opgesteld, wat dit bedrijf een boete van € 13.500,- opleverde. Een tweede bedrijf was al begonnen met sloopwerkzaamheden aan een schuur voordat het asbest was verwijderd. Dit bedrijf kreeg hiervoor ook een boete van € 13.500,-.

Een grondverzet- en sloopbedrijf heeft als niet gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf ondeskundig asbest gesloopt en heeft daardoor derden in gevaar gebracht. De boete hiervoor bedraagt voor dit bedrijf € 43.200,-. Ook een asbestsaneringsbedrijf kreeg een boete, omdat dit bedrijf niet op de juiste wijze was omgegaan met de ontstane asbestverontreiniging, geen asbestinventarisatie had laten uitvoeren en ook geen melding van de asbestwerkzaamheden bij de Inspectie SZW had gedaan. Dit bedrijf kreeg een boete van € 1.800,-.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie