Binnenklimaat Label voor gezonde en comfortabele werkplekken

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan een toename van de arbeidsproductiviteit en verlaging van het kortdurend ziekteverzuim.

Werkgevers kunnen vanaf nu met een gecertificeerd Binnenklimaat Label aantonen dat hun werkplek gezond is. Kantoorgebouwen worden getoetst aan de hand van vier onderdelen uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren. Dat zijn lucht, licht, klimaat en geluid. Het verduurzaamde kantoorgebouw van ingenieursbureau DWA in Gouda ontving als eerste het Binnenklimaat Label.

Het Plan van Eisen Gezonde Kantoren is een handreiking voor het ontwikkelen en de herontwikkeling van kantoren die niet alleen energiezuinig, maar ook gezond en comfortabel moeten zijn. Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd. Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan, klasse B betekent ‘goed’ en de beste beoordeling is klasse A, met een ‘zeer goed’.

Het Goudse kantoorgebouw van DWA ontving Binnenklimaat Label A. “Bij de renovatie van ons kantoor is vanzelfsprekend aandacht besteed aan gezondheid en comfort’, zegt algemeen directeur Jaap Dijkgraaf van DWA. “Het is voor ons buitengewoon inspirerend dat onze resultaten getoetst en gewogen zijn en bekroond met Binnenklimaat Label A ‘zeer goed’.”

Gezond binnenklimaat stimuleert arbeidsproductiviteit

Eerder onderzoek van het CfPB (Center for People and Buildings) heeft al aangetoond dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan een toename van de arbeidsproductiviteit en verlaging van het kortdurend ziekteverzuim.

“Met deze onafhankelijke methodiek zorgen we ervoor dat het in één oogopslag duidelijk is hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is”, zegt directeur Remi Hompe van Binnenklimaat Nederland. “Je moet als eigenaar kunnen zeggen ‘ik wil een klasse A-gebouw’ en er zeker van zijn dat je vooraf gestelde prestatie-eisen ook behaald worden. Daarom is borgen en monitoren een belangrijk onderdeel van het label.”

Voor de totstandkoming van een Binnenklimaat Label wordt een inspectie op locatie uitgevoerd, enquêtes gehouden en binnenklimaatdata verzameld. Voor het definitieve label wordt een jaar lang klimaatdata verzameld via een standaard meetkit of gegevens uit een Smart-Sensor-netwerk. Niet alleen temperatuur, vocht en CO2 worden gemeten, ook is fijnstof aan de data-collectie toegevoegd. Door het Binnenklimaat Label te behalen, komt jouw bedrijf in een database die aantoont welke gebouwen aantoonbaar gezond zijn.

Bron: Binnenklimaattechniek

Gezondheidsmanagement