Checklist beeldschermgebonden fysieke klachten

 

De kans op het krijgen van beeldschermgebonden lichamelijke klachten wordt beïnvloed door een groot aantal werkgebonden factoren. Deze factoren zijn in te delen in vijf groepen.

1. Werktaken
Zijn verschillende taken te spreiden over de dag en kan men het werk zelf indelen?

2. Werktijden
Kan er regelmatig pauze gehouden worden en wordt niet continu aan het beeldscherm gewerkt?

3. Werkdruk
Zijn pieken te vermijden en zijn er voldoende regelmogelijkheden?

4. Werkplek
Is de werkplek ergonomisch goed ontworpen zodat men in een ontspannen werkhouding kan werken?

5. Werkwijze
Worden werkzaamheden op de minst belastende manier uitgevoerd? 


Deze vijf factoren bepalen tezamen de kans op het ontstaan van klachten. Voor het bepalen van het risico op klachten, kan de checklist beeldschermgebonden lichamelijke klachten worden gebruikt.

Gezondheidsmanagement