Financiële schade voor met Covid-19 besmet zorgpersoneel

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Een ruime meerderheid van alle medewerkers die besmet zijn geweest met het coronavirus, denkt dit op het werk te hebben opgelopen. In de verzorgings- en verpleeghuizen denkt bijna driekwart op het werk te zijn besmet.

Een kwart van de zorgmedewerkers die besmet raakten door het coronavirus hebben of verwachten financiële schade. Dit blijkt uit een enquête van FNV en KRO-NCRV’s tv-programma Pointer onder ruim 3.600 medewerkers in de sector zorg en welzijn. Daarnaast zegt 90 procent nog steeds fysieke of mentale klachten te ondervinden.

Een ruime meerderheid van alle medewerkers die besmet zijn geweest met het coronavirus, denkt dit op het werk te hebben opgelopen. In de verzorgings- en verpleeghuizen denkt bijna driekwart op het werk te zijn besmet. Sinds april 2020 is COVID-19 erkend als beroepsziekte door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Ondanks die erkenning vindt de FNV dat de overheid nalatig is geweest in het beschermen van zorg en welzijnsmedewerkers. De vakcentrale wil dat er nu een fonds komt dat medewerkers met financiële schade tegemoet komt, gevuld door de overheid.

Beroepsziekte

‘Bij een beroepsziekte moet je kunnen aantonen dat je op het werk besmet bent geraakt en dat is bij een coronabesmetting lastig, omdat je het ook in de privésituatie kunt oplopen’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. ‘Maar wanneer bekend is dat er een uitbraak is in de instelling, het verzorgingshuis of ziekenhuis waar iemand werkt en in de privésfeer was iedereen gezond, dan is het wel zeer aannemelijk dat de besmetting werkgerelateerd is.’ In dat geval kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen. Bij het Bureau Beroepsziekten van vakbond FNV hebben zich tot nu toe 35 leden gemeld na een coronabesmetting. De eerste aansprakelijkheidsstelling is onlangs verstuurd.

De angst voor de financiële gevolgen van een coronabesmetting is groot bij besmet zorgpersoneel. Van alle medewerkers die besmet zijn geraakt, verwacht 14% gekort te gaan worden op het salaris, omdat ze nog steeds ziek of aan het re-integreren zijn. 4% van de zorgmedewerkers is al gekort om die reden. In de zorg en welzijnssector vallen de meeste werknemers na één jaar ziekte terug in loon naar 70%.

Revalidatiekosten

Naast de zorgen over het salaris zijn er ook zorgen over regelingen en toeslagen; de revalidatiekosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering of het wegvallen van de onregelmatigheidstoeslag, die voor veel zorgmedewerkers een groot deel van hun inkomen beslaat, worden veel genoemd. Jong: ‘We hebben het hier wel over mensen die geen keuze hadden en hun levens in de waagschaal stellen om andere mensen te kunnen helpen. Daar worden ze nu op een hele nare en zware manier voor gestraft.’ Ruim 55% van alle respondenten vindt dat er voor deze collega’s financiële compensatie moet komen. Een deel vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor deze compensatie.

Bron: Pointer en FNV

Lees meer op overzichtspagina Preventie