Langer doorwerken zorgt voor groei werkende 55-plussers

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Vooral het aantal werkende 55- tot 65-jarigen en 65-plussers stijgt de laatste jaren sterk. In het eerste kwartaal van 2014 was het aantal werkende 55- tot 65-jarigen net geen 1,3 miljoen, in het derde kwartaal van 2019 ruim 1,6 miljoen.

Het aantal Nederlanders met betaald werk blijft stijgen. In het derde kwartaal van dit jaar kregen 9 miljoen mensen in ons land betaald voor arbeid. Dat zijn er ruim 100 duizend meer dan vorig jaar in dezelfde periode. 60 procent van de groei zit in de leeftijdscategorie van 45 tot 75-jarigen. Dat meldt het CBS.

In elke leeftijdscategorie is in het afgelopen jaar de arbeidsdeelname toegenomen. Het aantal werkenden van 15 tot 45 jaar groeit minder hard dan het aantal werkenden van 45 tot 75 jaar. Vooral het aantal werkende 55-plussers neemt sterk toe.

Het aantal werkende 55- tot 65-jarigen stijgt vooral de laatste jaren sterk: van 1,3 miljoen in 2014 tot 1,6 miljoen in 2019. Het aantal werkende 65-plussers steeg in die periode van vijf jaar met 50 procent. In 2014 werkten 178 duizend 65-plussers, terwijl nu 265 duizend 65-plussers betaald werk uitvoeren.

Oorzaken groei
Aan de ene kant draagt de vergrijzing van de bevolking bij aan de groei van het aantal werkende 55-plussers. Er zijn steeds meer mensen van 55 jaar of ouder. Maar ook het afschaffen van VUT- en prepensioenregelingen en het verschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn debet aan de groeicijfers. Ouderen werken hierdoor tot op hogere leeftijd door, waardoor de arbeidsparticipatie toeneemt.

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan was in 2002 60 jaar en ruim 8 maanden, in 2014 63 jaar en 10 maanden en in 2018 65 jaar. De participatie nam tussen het eerste kwartaal van 2014 en het derde van 2019 sterk toe bij 55- tot 65-jarigen, van 59,0 naar 69,7 procent. De participatie van 65-jarigen is het meest gestegen: inmiddels heeft ruim 1 op de 3 betaald werk.

Bron: CBS

Lees meer op overzichtspagina Preventie