Na de health check

Gezondheidsmanagement
Geen vervolg geven is gemiste kans
Achtergrondartikel
health check vervolg

Van dit artikel is een herziene versie: Health check: geen vervolg is gemiste kans

In Nederland worden jaarlijks vele PAGO’s, PMO’s, ademluchtkeuringen, health checks, vitaliteitschecks, inzetbaarheidschecks of anderszins gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Deels houdt de inhoud verband met de risico’s in het werk (en dus voortkomend uit de RI&E), deels zijn het ook algemene gezondheidscheck-ups. Maar wat gebeurt er de checks? Heel vaak niets en dat is een gemiste kans.

In de praktijk wordt door een relatief kleine groep organisaties daadwerkelijk een actieplan opgesteld na een gezondheidsonderzoek. Veel organisatie beginnen er niet aan omdat er (te) weinig geld beschikbaar is of omdat het eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer zelf is (het is immers zijn lichaam en leefstijl). De vraag is dan wel gerechtvaardigd te stellen: waarom doe je dan als organisatie een onderzoek?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 233,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie