Health check: Geen vervolg is gemiste kans

Gezondheidsmanagement
Achtergrondartikel
Health check: Geen vervolg is gemiste kans

PAGO’s, PMO’s, ademluchtkeuringen, health checks, vitaliteitschecks, inzetbaarheidschecks of anderszins gezondheidsonderzoeken worden in Nederland jaarlijks veel uitgevoerd. Deels houdt het verband met de risico’s in het werk (voortkomend uit de RI&E), deels zijn het ook algemene gezondheid check-ups. Maar wat gebeurt er na de health checks? Heel vaak niets en dat is een gemiste kans.

In de praktijk wordt door een relatief kleine groep organisaties daadwerkelijk een actieplan opgesteld na een gezondheidsonderzoek. Veel organisatie beginnen er niet aan omdat er (te) weinig geld beschikbaar is of dat men alleen aan de wet wil voldoen en een vervolg niet nodig vindt. “Uit de RI&E kwam naar voren dat we het moesten doen en dat hebben we bij deze gedaan." Er zijn ook veel organisaties die er niet direct iets mee doen omdat het eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer zelf is (het is immers zijn lichaam en leefstijl). De vraag is dan wel gerechtvaardigd te stellen: waarom doe je dan als organisatie een onderzoek?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 233,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie