Nationaal Hitteplan: voorkom oververhitting en uitputting door hitte

Zowel extreme hitte als hoge concentraties ozon in de zomer, zomersmog, hebben invloed op iedereen. Maar ook zomersmog kent kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met ziekten aan de luchtwegen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht.

Vanaf maandag 18 juli treedt het Nationaal Hitteplan in werking. Het RIVM besloot dit na overleg met het KNMI. Het zomerse weer houdt aan en leidt tot een paar hittedagen. Volgens het Meteorologisch Instituut kan het warme weer tot en met woensdag 20 juli aanhouden. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse is geschrapt, omdat dinsdag naar verwachting erg heet wordt in de omgeving van Nijmegen.

Het is al een warm weekend en de hitte houdt nog wel meerdere dagen aan. Dat is niet voor iedereen even prettig. Mensen die niet in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen, hebben op warme dagen meer aandacht nodig om overlast door hitte te beperken en gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarom treedt vanaf maandag 18 juli 2022 het Nationaal Hitteplan in werking. Door de hitte in een groot deel van Europa kan er ook smog ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen. Daarom geldt er naast het hitteplan, een smogwaarschuwing.

Het hitteplan en de smogwaarschuwing gelden voor het hele land. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft dit besloten na overleg met het KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) naar aanleiding van voorspelde aanhoudende hitte. Volgens het KNMI kan het warme weer tot en met woensdag aanhouden.

Kwetsbare groepen

Warm weer kan er voor zorgen dat mensen die niet in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen, ongemakken zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen ervaren. Ook kunnen zij last krijgen van ernstiger gezondheidsproblemen zoals uitdroging en hitteberoerte. Ouderen vormen de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Daarnaast kunnen anderen zonder het nemen van maatregelen makkelijk ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden; denk aan mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en jonge kinderen.

Zowel extreme hitte als hoge concentraties ozon in de zomer, zomersmog, hebben invloed op iedereen. Maar ook zomersmog kent kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met ziekten aan de luchtwegen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Werken bij hoge temperaturen kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. Werkgevers moeten voorkomen dat werknemers gezondheidsproblemen krijgen. Het is goed om na te denken of er mensen in jouw omgeving kwetsbaar zijn en extra op hen te letten.

Voorkom ongemakken en gezondheidsproblemen door hitte en smog

De belangrijkste tips voor iedereen die helpen om ongemakken en gezondheidsproblemen door de hitte en smog te voorkomen zijn: voldoende water drinken, de woon- of werkruimte koel houden door zonwering, ventilator of airconditioning en lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond beperken. Daarnaast is het verstandig om verbranding door de zon te voorkomen. Hiervoor is goede bescherming belangrijk.

Het Nationaal Hitteplan is een plan van aanpak dat gericht is om organisaties, professionals en vrijwilligers tijdig te attenderen dat er aanhoudend warm weer voorspeld is waarbij maatregelen genomen dienen te worden ter bescherming van kwetsbare groepen. Op deze manier kunnen maatregelen op tijd worden genomen om ongemakken en gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen zoals ouderen te verminderen en waar mogelijk te voorkomen. Als het langere tijd heet is en de temperatuur erg hoog oploopt, kunnen ook mensen in goede gezondheid last krijgen van oververhitting of hitte uitputting.

Bron: RIVM

Gezondheidsmanagement