RIVM erkent strottenhoofdkanker als gevolg van blootstelling chroom-6

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel

Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot strottenhoofdkanker. Eerder concludeerde het instituut al dat indirect contact met chroom-6 longkanker, neus- en neusbijholtekanker en maagkanker kan veroorzaken. Strottenhoofdkanker is nu toegevoegd aan de ziektelijst chroom-6.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft opnieuw de bestaande wetenschappelijke kennis onderzocht over gezondheidseffecten en ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Dit nieuwe onderzoek laat zien dat contact met chroom-6 ook kan leiden tot strottenhoofdkanker. Dit is belangrijk voor oud-werknemers die zijn blootgesteld aan chroom-6. Eerst werden longkanker, maagkanker, neus- en neusbijholtekanker als gevolg van de blootstelling aan chroom-6 gezien.

Chroom-6
Ook kan chroom-6  allergische astma en neusslijmvliesontsteking veroorzaken. Het kan tot chronische longziektes zoals COPD leiden. Contact met chroom-6 kan allergisch contacteczeem veroorzaken. En het kan leiden tot perforatie van het neustussenschot door chroomzweren. Het RIVM heeft deze ziekten evenals strottenhoofdkanker opgenomen op de ziektelijst chroom-6. Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat contact met chroom-6 afbrokkelende tanden veroorzaakt. Ook is het onvoldoende duidelijk dat chroom-6 kan leiden tot andere ziekten van het afweersysteem (zoals auto-immuunziekten), dan de allergische reacties die al bekend waren.

De manier waarop werknemers in contact kwamen met chroom-6 is van invloed of zij ziek worden. Er zijn ook andere factoren die hierbij een rol spelen. Namelijk ander werk, contact met andere stoffen, de leefstijl en persoonlijke gevoeligheid. Het RIVM heeft gekeken naar chroom-6 op verschillende werklocaties, zoals de voormalige POMS-locaties (POMS: Prepositioned Organizational Materiel Storage) van Defensie. Op de POMS-locaties onderhielden werknemers van Defensie tussen 1984 en 2006 Amerikaans legermaterieel. Hierbij kon chroom-6 vrijkomen, dat vooral in de grondverf van het materieel zat. Werknemers kunnen door contact met chroom-6 de ziekten van de ‘ziektelijst chroom-6’ mogelijk nog krijgen.

HDI
Werknemers van Defensie op de zogenoemde POMS-locaties hebben tijdens onderhoudswerk mogelijk ook HDI (hexamethyleen diiscocyanaat) in het lichaam gekregen. Hun gezondheid is hier mogelijk door beschadigd. Via inademing en huidcontact kon contact met deze stof leiden tot verschillende ziekten, waaronder astma, neus- en oogslijmvliesontsteking en contacteczeem. Er zijn volgens het RIVM geen aanwijzingen dat HDI kankerverwekkend is.

De kans om ziek te worden na contact met HDI is groter als een werknemer er lang aan is blootgesteld. Vooral de werknemers die de CARC-laag op het materieel spoten, hadden contact met HDI. Zij ademden de stof in tijdens het spuiten en hun huid kwam ermee in contact. Werknemers die de verf opbrachten met rollers en kwasten kwamen er in mindere mate direct mee in contact. Dat geldt ook voor werknemers die geverfde oppervlakten bewerkten door het te schuren, stralen en te lassen.

Bron: RIVM

Lees meer op overzichtspagina Preventie