Subsidieregeling voor eerlijk, gezond en veilig werk

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt.

Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt. Daarom is er nu de subsidieregeling van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. Het betreft een zogenoemde ‘open’ regeling, die subsidieaanvragen voor preventieve activiteiten op het brede terrein van eerlijk, gezond en veilig werk, mogelijk maakt. 

Werkgeversorganisaties, maar ook sector- of brancheorganisaties namens de werknemers kunnen subsidieaanvragen indienen voor onder meer pilots op het gebied van gezond werk, groepstrainingen voor veiligheidsmaatregelen of preventie-activiteiten. Subsidieaanvragen kunnen de komende anderhalve maand worden ingediend tijdens het aanvraagtijdvak van 17 juni 2019 tot en met 31 juli 2019. Bij het toekennen van de subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het is dus belangrijk dat aanvragen zo vroeg mogelijk worden ingediend.

Budget
Minister Koolmees van SZW stelt op basis van cofinanciering een subsidiebudget van 600.000 euro beschikbaar. Het minimale subsidiebedrag is 25.000 euro en het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt een ton. De subsidie is in principe 50% van de totale kosten van het ingediende project. Als de aanvraag zich op zowel het thema eerlijk werk als op het thema gezond en veilig werk richt, is het maximale percentage van subsidie hoger, namelijk 80% van de subsidiabele kosten.

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk wil bijdragen aan een betere naleving van de regels via preventie, door kennis of de bewustwording over eerlijk, gezond en veilig werken te vergroten. Er wordt gestreefd naar het in gang zetten van een blijvende beweging, zodat ook na afloop van het programma (2021) de thema’s op de agenda blijven staan bij de partijen. Inzet en betrokkenheid van branches en bedrijven worden gezien als belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een succesvolle aanpak. Om dit te bereiken worden de subsidies beschikbaar gesteld waarmee bedrijven aan de slag kunnen.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie