TNO geeft tips aan OR en arbodeskundige

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel

TNO heeft concrete handvaten ontwikkeld om preventiemedewerkers en ondernemingsraden zich meer bewust te laten worden van hun rol. De onderzoeksinstelling doet dit naar aanleiding van de nieuwe Arbowet, die in september door de Tweede Kamer kwam.

In de nieuwe Arbowet staat dat de werkgever een basiscontract moet afsluiten met de bedrijfsarts of de arbodienst. Daarnaast krijgt de preventiemedewerker een adviserende rol om ziekte en uitval te voorkomen. De OR had al instemmingsrecht op het Arbobeleid, maar nu krijgt de OR ook instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. Zowel de OR als de preventiemedewerker heeft er zodoende baat bij meer te weten te komen over hoe met elkaar samen te werken.

Posters en flyers
TNO ontwikkelde daarom voor de OR een flyer waarmee inzicht wordt gegeven in het belang van de preventiemedewerker en de samenwerking, inclusief praktische tips over de invulling hiervan. Voor preventiemedewerkers maakte TNO een uitbreiding van een al bestaande poster van inPreventie. De poster kaart onder andere aan waarom de OR een belangrijke partner is op gebied van veilig en gezond werken. Daarnaast biedt het voor de preventiemedewerker inzicht in de belangen van de raad en hoe hij zich daarop kan aansluiten. Daarnaast publiceert TNO een stappenplan voor een goede samenwerking met de OR.

Bron: inPreventie

Lees meer op overzichtspagina Preventie