Vakbonden en werknemers tegen dieselrook op de werkvloer

Grenswaarden kankerverwekkende stoffen nader bekeken

Werken in dieselrook schadelijker dan gedacht
Met deze mededeling opende het NOS journaal haar uitzending op 28 november 2015. Dat zou volgens de NOS blijken uit een conceptrapport van de Gezondheidsraad dat in handen is van de NOS. Gezamenlijk zorgen de grove en fijne stofdeeltjes en de vluchtige componenten in de dieselrook, ook wel dieselmotor emissie (DME) genaamd, voor een uiterst giftig mengsel, waarbij de kleine deeltjes bij inademing tot diep in de longen (de longblaasjes) terecht kunnen komen. Blootstelling aan DME kan leiden tot zowel directe (acute) effecten als ook effecten die pas optreden na jarenlange blootstelling (chronische effecten). In een drukke straat kunnen mensen vaak de irriterende eigenschappen van de DME direct voelen: stank, geïrriteerde ogen en luchtwegen, vaak gevolgd door hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Deze acute effecten hebben een waarschuwend karakter.

Lastiger wordt het om de effecten die bij langdurigere blootstelling aan lage hoeveelheden dieselrook plaatsvinden op te merken. Op dit moment weten we dat onder deze omstandigheden DME de kans op long- en blaaskanker vergroot, evenals de kans op hart- en vaatziekten en op de ontwikkeling...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Gezondheidsmanagement