Verzuim daalt, maar werkdruk stijgt

De zorgen om verzuim door corona en griep nemen langzaam af. Daar tegenover staat wel dat de zorg om verzuim blijft. De krapper wordende arbeidsmarkt is daar de oorzaak van.

Het verzuimpercentage in Nederland daalde, na een maandenlange stijging, in april 2022. Het aantal ziekmeldingen door corona daalde al in maart en in april nam het verzuim door griep ook af. Dat zorgde voor een halvering in het aantal ziekmeldingen. Dit blijkt uit cijfers van arbodienstverlener Human Total Care. De inzetbaarheid van medewerkers in de huidige krappe arbeidsmarkt vraagt nu alle aandacht van werkgevers.

Naast de daling van het aantal ziekmeldingen door corona, neemt het verzuim door griep ook af. Het aantal ziekmeldingen is daardoor in april bijna gehalveerd. Door deze sterke daling kwam het verzuimpercentage uit op 4,8% (ten opzichte van 5,6% een maand eerder). Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en Human Capital Care, beide onderdeel van Human Total Care en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers.

Minder verzuim door corona en griep

In maart was er in Nederland sprake van een recordaantal verzuimmeldingen: voor elke 100 werkenden waren er 11 verzuimmeldingen. In april waren dit 6 verzuimmeldingen voor elke 100 werknemers; bijna een halvering. Dat komt met name door de afname van het aantal meldingen door griep en corona. Die dalende trend is zichtbaar in alle sectoren, zowel in de grootzakelijke markt als het mkb. Ondanks de daling van het gemiddelde ziekteverzuim blijft het met 4,8% hoger dan in deze periode voor de coronapandemie (2019: 4,3%).

Dat komt deels door de griepgolf van begin april, maar er is ook een andere verklaring voor het hogere verzuimpercentage. ‘Er is een kleine groep medewerkers die door long-covid langdurig is uitgevallen’, zegt Jurriaan Penders, directeur medische zaken bij Human Capital Care. Na een coronabesmetting is bijna elke werknemer binnen 12 weken weer inzetbaar. Dit is voor een kleine groep werknemers met long-covid niet haalbaar. Deze groep is volgens Penders naar schatting voor ongeveer 4% van het totale aantal verzuimdagen verantwoordelijk. ‘Ruim een kwart van hen is ook na een jaar nog niet aan het werk.’

Krappe arbeidsmarkt

De zorgen om verzuim door corona en griep nemen langzaam af. Daar tegenover staat wel dat de zorg om verzuim blijft. De krapper wordende arbeidsmarkt is daar de oorzaak van. ‘Dat levert extra zorgen op bij werkgevers over toenemende werkdruk en inzetbaarheid van werknemers’, zegt Penders. Dat er recordkrapte is op de arbeidsmarkt, bracht het CBS al eerder naar buiten. De meeste vacatures zijn er in de zakelijke dienstverlening, de handel en de zorg.

‘Wij roepen werkgevers op om aandacht te houden voor hun personeel,’ zegt Penders. ‘Blijf waar mogelijk thuiswerken stimuleren, zodat medewerkers minder hoeven te reizen en zelf hun tijd kunnen indelen. Kijk kritisch naar het werk dat echt nu moet en stel uit wat kan om onnodige psychische en fysieke overbelasting te voorkomen.’

Bron: Human Total Care

Gezondheidsmanagement