Voorkom gezondheidsklachten door fysieke belasting

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Statische werkhoudingen, repeterende bewegingen en energetische belasting zijn voorbeelden van fysieke belasting.

Lichamelijke overbelasting is een veelvoorkomende oorzaak van gezondheidsklachten bij werknemers. Deze overbelasting wordt veroorzaakt door veel of langdurige fysieke belasting. Het SER Arboplatform komt met de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’. Daarin staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen.

In de ene sector hebben werknemers meer met fysieke belasting te maken dan in een andere sector. Over het algemeen voert hoger opgeleid personeel minder fysiek werk uit. Tillen, duwen en trekken zijn voorbeelden van bewegingen die lichamelijke belasting veroorzaken. Als die belasting intensief is, vaak of langdurig op het werk voorkomt, kan dat leiden tot lichamelijke overbelasting. Het risico op gezondheidsklachten door arbeid is dan aanwezig.

Fysieke belasting

In de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ van het SER Arboplatform staan aanknopingspunten om fysieke belasting te voorkomen. Werkgevers kunnen hier ook vinden hoe zij kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. De handreiking is praktisch van opzet, met onder andere een stappenplan voor het maken van een arbocatalogus. Zo kunnen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen snel aan de slag.

In de handreiking zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt: tillen en dragen, duwen, trekken en knijpen, trillen en schokken. Ook statische werkhoudingen, repeterende bewegingen en energetische belasting zijn risicofactoren van fysieke belasting. Onderbelasting, ook wel sedentair gedrag genoemd, is ook een vorm van fysieke belasting.

De handreiking is onder andere bedoeld voor branches en brancheorganisaties die een arbocatalogus maken en daarin oplossingen willen opnemen die arborisico’s door fysieke belasting op het werk voorkomen of verminderen. Maar de handreiking is ook een hulpmiddel voor individuele werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Zij kunnen de handreiking gebruiken om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te verbeteren.

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Werkgevers en werknemers zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bedrijven. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat geldt ook voor bescherming tegen gezondheidsrisico’s als gevolg van fysieke belasting door het werk.

Samen kunnen werkgevers en werknemers specifieke afspraken met betrekking tot arbeidsbescherming van werkenden vastleggen in een arbocatalogus. Ook als het gaat om maatregelen voor gezondheidsrisico’s als gevolg van fysieke (onder-)belasting door het werk. De oplossingen uit een arbocatalogus kunnen zij vervolgens opnemen in het plan van aanpak en de RI&E.

Bron: SER Arboplatform

Lees meer op overzichtspagina Preventie