Werknemers ervaren stress in een kantoortuin

Geluidshinder en concentratieverlies zijn de meest genoemde oorzaken van stressklachten van mensen die werken in een kantoortuin. Bedrijfsartsen krijgen veel klachten over de open kantoorruimtes met meer dan acht collega’s. Variërend van hoofdpijn, stress tot burn-out. Het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) besteedde maandag aandacht aan de effecten van kantoortuinen op de gezondheid van werknemers.

Meer dan negentig procent van de Nederlandse bedrijfsartsen zegt dat de werknemers die bij hen komen de kantoortuin als één van de oorzaken van hun ziekteverzuim noemen. Dat blijkt uit een rondgang onder ruim negentig leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), gedaan door De Monitor.

Veel prikkels
Geluidshinder (93%) en concentratieverlies (94%) worden door de werknemers genoemd als belangrijkste oorzaken van de klachten. Daarbij horen bedrijfsartsen vaak dat werknemers veel te veel prikkels ervaren in de kantoortuin, zoals collega’s die rondlopen. Ook wordt in een open vraag gebrek aan privacy regelmatig genoemd. De klachten uiten zich vervolgens het meest in vermoeidheid en concentratieverlies. Tachtig procent van de bedrijfsartsen hoort dat de werknemers stress ervaren in een kantoortuin en zestig procent noemt hoofdpijn. Ruim een derde zegt dat de werknemers burn-out noemen als gevolg van de kantoortuin.

De Arbo Unie pleit voor de invoer van een minimumaantal stiltewerkplekken. Daarmee kan het ziekteverzuim onder kantoormedewerkers worden teruggedrongen. Dat stelt Erwin Speklé, senior ergonoom bij Arbo Unie in de uitzending van De Monitor. De zogenoemde NEN-norm moet daarvoor worden aangepast. “Afhankelijk van het soort werk heb je voor iedere vijf of tien werkplekken een stilteplek nodig.”

Stilteplekken
Volgens Speklé moeten de huidige afspraken over de inrichting van kantoorruimtes worden aangepast. Die afspraken zijn vastgelegd in een tien jaar oude NEN-norm. In die norm staan ergonomische eisen voor de oppervlakte van werkplekken in kantoren, zoals onder andere het minimum aantal verplichte vierkante meters voor de werktafel van de werknemer. Maar er staat niets in de norm over de verhouding tussen de open werkruimte en stilteplekken. Speklé: “In een open kantooromgeving moet een vast aantal concentratieplekken per zoveel werknemers worden vastgelegd. Het is belangrijk dat mensen kunnen werken op een plek waar ze willen werken en dat ze zich niet gevangen voelen in een grote ruimte.”

De ondervraagde bedrijfsartsen geven aan dat werknemers weinig invloed hebben op de inrichting van hun werkplek. Ruim zeventig procent vindt dat werknemers onvoldoende mogelijkheden hebben om zich tegen een kantoortuin te verzetten en een aanpassing af te dwingen. Ongeveer eenzelfde aantal heeft niet de indruk dat bedrijven voldoende tegemoetkomen aan alternatieve werkplekken, zoals een concentratie- of stilteplek.

Van de ondervraagden geeft tachtig procent aan dat ze denken dat het ziekteverzuim zal dalen als mensen met minder collega’s in een ruimte zitten. Op de stelling dat je de kantoortuin helemaal zou moeten afschaffen zegt bijna zestig procent ja, een derde staat er neutraal tegenover.

Bron: De Monitor

Gezondheidsmanagement