Arbeidssituatie in 2022: hoger ziekteverzuim en minder thuiswerken

In totaal werkten Nederlanders in 2022 gemiddeld 11 uur thuis per week thuis, in tegenstelling tot 19 uur in 2020.

Het aantal werknemers dat deels thuis werkt is, na stijging door de coronapandemie, in 2022 afgenomen. Dat is één van de trends die valt op te maken uit de uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 (NEA 2022). Zo laat de NEA 2022 ook een stijging in het ziekteverzuimpercentage zien.

Eind 2022 heeft weer een groot aantal werknemers meegedaan aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). In totaal werd de vragenlijst van TNO en het CBS door ruim 60.000 werkenden ingevuld. Dit zijn de belangrijkste trends van het afgelopen jaar.

Minder thuiswerken

Vanaf 2020 was een sterke stijging te zien in het aantal werknemers dat deels thuis werkt. Het aantal steeg van bijna 37 procent in 2019 naar bijna 50 procent in 2020. De afgelopen 2 jaar zijn werknemers minder thuis gaan werken. Inmiddels ligt het percentage op iets meer dan 45 procent.

Ook het aantal uur dat werknemers gemiddeld thuiswerken is gedaald. In totaal werkten Nederlanders in 2022 gemiddeld 11 uur thuis per week thuis, in tegenstelling tot 19 uur in 2020. Wel willen meer werknemers de mogelijkheid hebben tot thuiswerken. In 2021 vond 55 procent van de werknemers dit belangrijk en dat is in 2022 toegenomen naar 61 procent.

Hoger ziekteverzuim

Ook laat de NEA 2022 een stijging in het ziekteverzuimpercentage zien. Het totaal aantal ziektedagen in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer is met 5,2 procent gestegen. Een jaar daarvoor was dat nog 4,6 procent. Gemiddeld verzuimde een werknemer vorig jaar 9 dagen door ziekte, in 2020 was dat gemiddeld 7,5 dagen minder. Griep of verkoudheid is de meest voorkomende reden tot verzuim. In 5 procent van de gevallen ging het om psychische klachten, waaronder overspannenheid en burn-out.

Van alle werknemers die in 2022 hebben verzuimd zegt 1 op de 5 dat het verzuim het gevolg is van het werk. Een te hoge werkdruk, besmetting op het werk en lichamelijk te zwaar werk zijn de meest genoemde redenen voor werkgerelateerde klachten.

Steeds meer werknemers geven aan op hun werk toegang te hebben tot een vertrouwenspersoon. Werknemers in de horeca geven het vaakst aan geen vertrouwenspersoon te kunnen raadplegen, werknemers in het openbaar bestuur het minst vaak.

Bron: Arboportaal

Het nieuwe werken