Een team aansturen post-pandemie: hoe doe je dat?

Team aansturen post-pandemie

Hoe stuur je in de post-pandemie een team aan waarin ruimte is voor autonomie maar waarin de leidinggevende ook een zekere (fysieke) aanwezigheid kan vragen?  

Werknemers hebben de afgelopen twee jaar heel wat autonomie en flexibiliteit gekend en hebben geleerd om – ook op afstand – normale prestaties te leveren. Door het opheffen van de coronamaatregelen lijkt een volledige terugkeer naar kantoor weer mogelijk. Of dit ook echt gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Veel werknemers lijken niet happig om hun verkregen vrijheden weer in te leveren. 

Wat zegt de wet nu?

Er is verschillende wet- en regelgeving relevant voor het thuiswerken. Op grond van de Wet Flexibel Werken kan een werknemer een officieel verzoek tot wijziging van zijn of haar arbeidsplaats aanvragen. De werkgever hoeft dit verzoek niet goed te keuren, maar moet wel met de werknemer in gesprek gaan over de reden voor weigering. Meer in algemene zin heeft de werkgever een instructierecht. Dit betekent dat de werkgever instructies mag geven over bijvoorbeeld een vaste teamdag op kantoor. Werknemers zijn in principe verplicht om dergelijke instructies op te volgen. Daarnaast geeft ook de rechtspraak aan...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Het nieuwe werken