Is met de RI&E ongewenst gedrag in een bedrijf te voorkomen?

Ongewenste omgangsvormen: risico verhogende factoren inventariseren in de RI&E
Ongewenst gedrag

Nog steeds blijven in de media berichten binnen komen over ongewenst gedrag in organisaties. Er is de laatste tijd terecht veel aandacht voor dit onderwerp. Het geeft veel leed en schade bij betrokken medewerkers, hun omgeving én aan de organisatie. Dat moet geen enkele werkgever willen. Daar zou de RI&E dus mogelijk een uitkomst kunnen bieden. Want Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is een thema wat een vast onderdeel van een RI&E is. Een goed moment om de eigen RI&E hierop te controleren, te updaten en/of aan te vullen. Want daar waar mensen samenwerken bestaat er risico op ongewenst gedrag. En een werkgever kan dat risico zo klein mogelijk maken.

In opdracht van de Nederlandse Arbeidsinspectie is eind 2022 een Delphi-studie uitgevoerd naar risicofactoren voor intern ongewenst gedrag en maatregelen die genomen kunnen worden om intern ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken. Deze kunnen behulpzaam zijn bij de uitvoering van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak.

In de RI&E spoor je risico’s op en beoordeel je of het een reëel risico is. Dat is bij een thema als PSA (factoren opsporen die op het werk stress veroorzaken zoals werkdruk en ongewenst gedrag, zoals...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Psychosociale arbeidsbelasting