Vroeg aandacht voor fit, veilig en gezond werken

Het doel is dat jongeren in staat zijn om hun kennis en vaardigheden over veilig en gezond werken toe te passen in de praktijk.

Het is nooit vroeg genoeg om aandacht aan veiligheid en gezondheid te besteden. Dat vinden ook de 16 mbo-scholen die deelnemen aan het pilottraject Fit, Veilig en Gezond werken. Het doel van dit stimuleringsprogramma is dat jongeren bij aanvang van het werkende leven zowel kennis van, als ervaring met veilig en gezond werken hebben. De jongeren moeten verder in staat zijn om hun kennis en vaardigheden over veilig en gezond werken toe te passen in de praktijk. Arbodeskundigen die de theorie en praktijk goed kennen, worden aan de scholen gekoppeld.

Dat fit, veilig en gezond werken belangrijk is en al begint in de schoolbanken, staat voor de deelnemende scholen vast. Het is meer de vraag wanneer precies het juiste moment is om studenten het belang van veilig en gezond werken te benadrukken. Welk jaar is het meest geschikt om te starten met informatie over veilig en gezond werken of is het juist verstandig om hier bij aanvang van de eerste stage over te beginnen?

Pilotjaar

Het eerste jaar van de stimuleringsregeling vormt een pilot. De 16 deelnemende scholen bekijken hierin of de ingrediënten van het programma voldoen. Het traject duurt in totaal drie jaar en het doel is om minimaal 100 mbo-scholen te helpen om veilig en gezond werken op de kaart te zetten.

Het doel van het programma is tweeledig. Het eerste is dat jongeren bij aanvang van het werkende leven kennis van en ervaring met veilig en gezond werken hebben. Dat jongeren daarnaast in staat zijn om hun kennis en vaardigheden over veilig en gezond werken toe te passen in de praktijk is het tweede.

Arbodeskundige

Na het pilotjaar kunnen scholen zich voor nog twee schooljaren inschrijven voor het Traject Fit, Veilig en Gezond werken. Deelnemende scholen krijgen een stimuleringsbudget om activiteiten te organiseren of bestaande interventies in te zetten op het gebied van fit, veilig en gezond werken.

Een arbodeskundige kijkt aan het begin van het traject met de coördinator van de school en een Gezonde School-adviseur van de GGD naar de behoeften. De coördinator stelt daarna een plan van aanpak op. Bijvoorbeeld met een les van een gastdocent of een rollenspel waarin studenten worden uitgedaagd om arbeidsrisico’s te herkennen en te beheersen. Vervolgens wordt de school gekoppeld aan een vaste arbodeskundige die de theorie én praktijk goed kent.

Het stimuleringstraject gaat met een vaste pool van arbodeskundigen werken. Geïnteresseerde arbodeskundigen kunnen contact met de MBO Raad opnemen.

Bron: Arboportaal

Rollen en verantwoordelijkheden