Arboprofessionals benutten RI&E te weinig

Implementatie
Nieuwsartikel
Het onderzoek laat zien dat de RI&E vaak niet diep genoeg ingaat op werken met gevaarlijke stoffen. Een verdiepende RI&E voldoet vaak wel, maar wordt niet vaak uitgevoerd.

Arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen werken bij het voorkomen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen te vaak langs elkaar heen. Ook benutten zij risico-instrumenten, zoals de RI&E te weinig. Dat blijkt uit onderzoek van de NVvA.

Uit het onderzoek dat de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) door ArboUnie heeft laten uitvoeren, blijkt dat er sprake is van een gebrek aan kennis over gevaarlijke stoffen. Bijna 400 arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen en overige arbo-deskundigen hebben vragen over hun manier van werken en samenwerken beantwoord. Ook blijkt uit het onderzoek dat er in de praktijk maar weinig aandacht is voor de preventie van beroepsziekten. Jaarlijks overlijden ruim 3000 Nederlanders aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

RI&E
Het onderzoek laat zien dat de RI&E vaak niet diep genoeg ingaat op werken met gevaarlijke stoffen. Een verdiepende RI&E voldoet vaak wel, maar wordt niet vaak uitgevoerd. Het PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek), gericht op het vaststellen van werkgerelateerde klachten, is daardoor te weinig afgestemd op de gezondheidsrisico’s van het werk. De risico’s op ernstige longziekten zoals astma en COPD, maar ook verschillende soorten kanker die kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, worden daarmee onderschat en onvoldoende aangepakt.

Gedegen kennis over gevaarlijke stoffen is essentieel om de risico’s op waarde te kunnen schatten. En dat is nodig om werkgevers en werknemers ervan te overtuigen dat zij maatregelen moeten nemen. De samenwerking tussen de diverse arboprofessionals, onder wie arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, moet ook veel beter. Arbeidshygiënisten en veiligheidsdeskundigen, bij uitstek de specialisten als het gaat om gevaarlijke stoffen, werken zelden samen op dit vlak. Om deze reden heeft de NVvA de training ‘Gevaarlijke stoffen voor arbodeskundigen’ ontwikkeld. Deze training bestaat uit een theoretisch deel over gevaarlijke stoffen, de RI&E en het PAGO en intervisie op basis van casuïstiek. Het trainingsmateriaal is gratis beschikbaar.

Bron: ArboUnie

Lees meer op overzichtspagina RI&E