Coronamaatregelen per sector moet lockdown voorkomen

Met de maatregelenladder kan iedereen zien welke stappen genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus in te perken en om te voorkomen dat een sector moet sluiten.

Corona is de laatste tijd weer meer in het nieuws; de eerste uitnodigingen voor een herhaalprik tegen corona zijn verstuurd, driekwart van de Nederlandse bloeddonoren heeft een coronabesmetting gehad en de najaarsgolf is begonnen. Om een lockdown te voorkomen en de samenleving open te houden zijn er sectorplannen en maatregelenladders ontworpen. Deze vormen de basis voor eventueel coronabeleid op de werkvloer. Hoe zorg je voor een gezonde en veilige werkomgeving voor werknemers?

Een goede voorbereiding op een eventuele coronagolf dit najaar, zorgt dat je efficiënt overschakelt naar bijvoorbeeld hybride werken. Sectoren hebben zelf sectorplannen gemaakt, omdat zij door ervaringen uit de afgelopen jaren het beste weten welke maatregelen wel en niet werken in hun sector.

Preventie- en interventiemaatregelen

In de sectorplannen is onderscheid gemaakt tussen preventiemaatregelen die sectoren vrijwillig kunnen nemen en interventiemaatregelen die de overheid kan opleggen. Denk bij preventiemaatregelen bijvoorbeeld aan het inzetten van looproutes en het plaatsen van kuch- en spatschermen. Bij interventiemaatregelen vanuit de overheid gaat het om zaken als anderhalve meter afstand of een alternatief daarvoor.

De maatregelen uit de sectorplannen zijn vervolgens door de overheid in een maatregelenladder gezet. Hierin staan de maatregelen van de sector van licht naar zwaar. Zo kan iedereen zien welke stappen genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus in te perken en om te voorkomen dat een sector moet sluiten.

Houd de RI&E up-to-date

Is er behalve aandacht voor het openblijven van sectoren, ook aandacht voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de verschillende sectoren? Om te zorgen dat zij een veilige werkplek behouden is het belangrijk dat preventiemedewerkers de sectorplannen vertalen naar hun eigen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak. Dit kan door een coronamodule aan de RI&E toe te voegen. Werkgevers zijn op basis van de Arbowet verplicht om de RI&E actueel te houden.

Het is voor de veiligheid van werknemers dus belangrijk om de RI&E up-to-date te houden. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert hierop. In de coronamodule in de RI&E moet bijvoorbeeld staan hoe een organisatie het risico op coronabesmetting op de werkvloer beheerst en wanneer werknemers verplicht zijn hybride te werken.

Hoe stel je een coronamodule op? Brancheorganisaties kunnen nu gemakkelijk een coronamodule maken en actueel houden via het Steunpunt RI&E. Werkgevers in die branche kunnen hier vervolgens gebruik van maken. Werkgevers die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie kunnen gebruikmaken van de Route naar RI&E.

Bron: Arboportaal

Implementatie