Aantal bedrijven met een RI&E stijgt

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel
De arbeidsomstandigheden zijn de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Op het gebied van preventie is een lichtpuntje te zien: meer bedrijven hebben een RI&E opgesteld.

De arbeidsomstandigheden zijn de afgelopen twee jaar over het algemeen weinig verbeterd, blijkt uit de resultaten van de Arbobalans 2020. In sectoren met fysiek of mentaal zwaar werk is het verzuimpercentage bovengemiddeld hoog. Ten opzichte van de Arbobalans 2018 voldoen meer bedrijven aan verplichtingen van de Arbowet en voeren ze vaker arbomaatregelen zoals een RI&E uit. Uitzendkrachten zijn de werknemers met zowel de meest ongunstige arbeidsomstandigheden als de laagste algehele gezondheid.

De overheid vraagt de laatste jaren op het gebied van arbobeleid met publieksscampagnes aandacht voor arbomaatregelen, het bevorderen van de mentale vitaliteit van werknemers en het verminderen van burn-outs. De arbeidsomstandigheden zijn over het algemeen weinig verbeterd, blijkt uit de Arbobalans 2020. Het aantal ongevallen over de afgelopen jaren blijft onverminderd hoog. In 2019 verzuimden 114.000 werknemers (1,5%) van werk door een arbeidsongeval. Op het gebied van preventie zijn er lichtpuntjes te zien. Zo hebben meer bedrijven een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld.

Arbobalans

De Arbobalans is een tweejaarlijks door TNO uitgevoerd onderzoek, dat op basis van cijfers van TNO, het CBS en het RIVM een beeld geeft van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden. Ook geeft het onderzoek inzicht in het arbobeleid in bedrijven in Nederland.

De groep met de meest ongunstige arbeidsomstandigheden zijn uitzendmedewerkers. Zij scoren ongunstig op fysieke belasting, omgevingsbelasting, werkdruk en intern ongewenst gedrag. Ook is de algehele gezondheid het laagst onder deze groep. De arbeidsomstandigheden zijn daarentegen het beste voor zzp’ers en werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

De zelfgerapporteerde algehele gezondheid is goed onder het merendeel van de werknemers, maar is de laatste jaren licht afgenomen (van 82% in 2014 naar 79% in 2019). Dit wordt vooral verklaard vanuit de stijging in burn-outklachten over deze periode.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim is in de periode 2014-2019 toegenomen. In sectoren met veel fysiek en mentaal belastend werk, is het verzuimpercentage bovengemiddeld hoog. De kans op een beroepsziekte onder Nederlandse werknemers neemt toe; met name op psychische beroepsziekten. Ieder jaar hebben beroepsziekten circa 4.100 werkgerelateerde sterfgevallen tot gevolg, waarvan bijna driekwart als gevolg van blootstelling aan stoffen. De meeste sterfgevallen treden na het pensioen op. De kosten die samenhangen met beroepsziekten zijn meer dan verdubbeld: van 1,2 miljard euro in 2014 naar 2,5 miljard euro in 2018.

Van alle beroepsziekten komen psychische beroepsziekten het vaakst voor. Bij burn-outs en depressies duurt de hersteltijd langer dan bij andere gezondheidsklachten. Ook veroorzaken deze klachten een hoge ziektelast, waarbij een hoge werkdruk, lage autonomie en gepest worden op de werkvloer de grootste rol spelen. De kosten door verzuim namen sterk toe als gevolg van psychische beroepsziekten: van 1 miljard euro in 2014 naar 2,1 miljard euro in 2018.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina RI&E