Na jaren is certificatie kerndeskundigen RI&E een feit

Met de volledigheid van de RI&E wordt bedoeld dat alle arbeidsrisico’s geïnventariseerd moeten worden. De achterliggende oorzaken moeten ook volledig worden beschreven. In de RI&E moeten niet alleen symptomen staan, maar ook hoe de symptomen zijn ontstaan.

Arbokerndeskundigen die de RI&E van bedrijven beoordelen, krijgen een certificaat om de kwaliteit van hun werk te borgen. Het nieuwe certificatieschema komt in de plaats van de certificatieschema’s voor arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Een vergelijking tussen de inhoud van de oude schema’s en het nieuwe schema is niet goed mogelijk, omdat het nieuwe certificatieschema vanaf de basis nieuw is opgezet. Dit nieuwe certificatieschema treedt in werking per 1 juli 2022.

Met de publicatie van het nieuwe certificatieschema in de Staatscourant is de gecertificeerde kerndeskundige bijna een feit. Met de bekendmaking van de criteria voor het toetsen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn ook de criteria voor het opstellen van de RI&E bekend. Wat betekent dit voor arboprofessionals en voor bedrijven? Werk & Veiligheid beantwoordt de belangrijkste vragen.

Wat is de RI&E-verplichting?

De RI&E-verplichting houdt in dat iedere werkgever verplicht is om een RI&E met plan van aanpak te maken. De RI&E moet getoetst worden door een bedrijfsarts of arbokerndeskundige. De inschrijving in het BIG-register borgt de kwaliteit van het werk van...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Wet- en Regelgeving