Nieuwe campagne RI&E: goed moment voor actualisatie RI&E

Net zoals de vorige keren is het doel van de campagne om de bekendheid van de RI&E en de verplichting hiervan te verhogen.Net zoals de vorige keren is het doel van de campagne om de bekendheid van de RI&E en de verplichting hiervan te verhogen.

Dat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht is, weet je als preventiemedewerker of arboprofessional. Wanneer jouw bedrijf in een project samenwerkt met een andere organisatie wil je ervan uit kunnen gaan dat zij ook een RI&E hebben. Daarom is het goed dat je af en toe aan de RI&E-plicht herinnerd wordt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is opnieuw een campagne gestart om de RI&E-plicht meer onder de aandacht te brengen. Dat is ook een goed moment om te kijken of de RI&E van jouw organisatie nog up tot date is.

Gezond en veilig werken begint bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Heeft jouw organisatie werknemers in dienst? Dan is een RI&E verplicht. De RI&E helpt werkgevers om arbeidsrisico’s in kaart te brengen en bij het zoeken naar praktische oplossingen om risico’s te verkleinen. Op die manier zorgen werkgevers voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zichzelf en hun medewerkers.

RI&E-plicht

Net zoals de vorige keren is het doel van de campagne om de bekendheid van de RI&E en de verplichting hiervan te verhogen. Tijdens de huidige campagne wordt er daarentegen ook aandacht gegeven aan het thema psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit is een overkoepelend begrip voor factoren die werkstress kunnen veroorzaken, zoals discriminatie, een hoge werkdruk of intimidatie.

Op de website van Steunpunt RI&E staan allerlei handige instrumenten, zoals een stappenplan voor het opstellen van een RI&E. In de vernieuwde routeplanner van het steunpunt worden werkgevers ook gewezen op het belang van mentale gezondheid van hun medewerkers. De werkgroep van steunpunt RI&E bestaat uit vertegenwoordigers uit werknemers- en werkgeversorganisaties: FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI en VOB.

Bron: Arboportaal

Wet- en Regelgeving