Vervallen erkenningen per 31 maart 2013

Als gevolg van de wetswijziging van 1 april 2011, komen per 31 maart 2013 de lichte-toets erkenning en de CAO-erkenning van het Steunpunt RI&E-instrumenten te vervallen.

Vanaf dat moment hanteert het Steunpunt alleen nog één soort RI&E-erkenning. Bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruiken maken van een erkende instrument van hun branche, komen in aanmerking voor toetsingsvrijstelling. Dat scheelt een hoop in de kosten!

Wat betekent de wetswijziging voor brancheorganisaties?

Het vervallen van de lichte toets erkenning is een gevolg van de wetswijziging per 1 april 2011 van de Arbowet ten aanzien van de RI&E-verplichting. Sindsdien is het niet meer mogelijk een Steunpunt erkenning voor de lichte toets aan te vragen. Tot 31 maart 2013 blijven de bestaande lichte toets erkenningen geldig. Hiermee stelt het Steunpunt u in de gelegenheid uw branche RI&E-instrumenten te actualiseren en opnieuw voor erkenning aan te melden.

Samengevat zijn de gevolgen van de wetswijziging van 1 april 2011 voor de RI&E instrumenten met een lichte toets erkenning het volgende:

  • De lichte toets erkenning (te herkennen aan het blauwe erkenningsicoontje op www.rie.nl) vervalt voor branches die hun RI&E instrument niet opnieuw laten erkennen. Bedrijven die na 31 maart 2013 gebruik maken van deze instrumenten moeten hun RI&E volledig laten toetsen.
  • Branches kunnen bij het Steunpunt een nieuwe erkenning aanvragen voor hun RI&E instrument: de Steunpunt erkenning voor toetsingsvrijstelling (op www.rie.nl aangegeven met een groen erkenningsicoontje). Zo’n nieuwe erkenning geeft organisaties met maximaal 25 werknemers binnen de betreffende branche, die gebruik maken van het nieuw erkende RI&E instrument, een vrijstelling van toetsing van hun RI&E. De lichte toets erkenning vervalt en de nieuwe erkenning voor toetsingsvrijstelling is weer 3 jaar geldig.
  • Het Steunpunt zal vanaf 31 maart 2013 alleen nog erkenningen registreren die zijn aangemeld bij het Steunpunt RI&E-instrumenten. Concreet betekent dit dat per 31 maart 2013, naast alle blauwe icoontjes, ook alle rode cao-icoontjes worden verwijderd van www.rie.nl.


Criteria
De criteria voor deze nieuwe Steunpunt erkenning zijn aangescherpt t.o.v. de criteria die momenteel worden gehanteerd voor de lichte toets erkenning. De in de Arbowet opgenomen criteria zijn:

  • Het RI&E-instrument heeft de instemming van de sociale partners binnen de branche. Dit houdt in dat tenminste één werkgeversorganisatie en alle bij de CAO betrokken werknemersorganisaties schriftelijk instemmen met de RI&E.
  • Het RI&E-instrument dient goedgekeurd/getoetst te zijn door een gecertificeerde arbodeskundige (veiligheidskundige, arbeidshygiënist of A&O-deskundige) of een BIG geregistreerde bedrijfsarts.


Wat moet u doen

Om te voorkomen dat uw erkenning per 31 maart 2013 vervalt is het dus zaak de nieuwe Steunpunt-erkenning aan te vragen. Vanwege de te verwachten grote hoeveelheid aanvragen dient dit vóór 1 februari 2013 te gebeuren. 

Voldoet het RI&E-instrument aan bovenstaande criteria, dan kan het RI&E-instrument voor erkenning worden aangemeld bij het Steunpunt. Aanmelding gebeurt door het zenden van een aanmeldbrief met de handtekeningen van de sociale partners en de gecertificeerde arbodeskundige.

Meer informatie vindt u hier.

Wet- en Regelgeving