Bonden strijden voor thuiswerkvergoeding

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel
Nu meer werkgevers en werknemers het thuiswerken ook na de coronamaatregelen willen voortzetten, wil de FNV afspraken maken over onder andere een thuiswerkvergoeding.

Nu het advies voor thuiswerken langer van kracht blijft, start werknemersvereniging FNV de onderhandelingen met werkgevers over een thuiswerkvergoeding. Ruim 80 procent van de FNV-leden wil zo’n regeling. Dit blijkt uit onderzoek van Totta Research in opdracht van de vakbond.

De werkgever is volgens de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk voor een gezonde werkplek, ook als mensen gedwongen thuis moeten werken. De meeste bedrijven faciliteren hun werknemers al met materiaal, zoals beeldschermen en bureaustoelen. De FNV wil graag zien dat er afspraken komen over een thuiswerkregeling, ook omdat werkgevers en werknemers zien dat thuiswerken goed lukt.

‘Zo is er een nieuwe situatie ontstaan die nieuwe afspraken vereist, ook na de coronamaatregelen’, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV. ‘Bij thuiswerk worden soms kosten gemaakt voor sneller en dus duurder internet, printen, verwarming, verkoeling, elektra en koffie. En je bent ruimte in je huis kwijt. Nu is maar voor minder dan één op de tien werknemers een thuiswerkvergoeding geregeld. Het is hard nodig dat er hier vaker afspraken over worden gemaakt, dat verwachten leden terecht van ons.’

In een thuiswerkregeling wil de vakbond verder onderwerpen als facilitering in materiaal, vergoeding, recht op thuiswerken én recht op kantoor werken, privacy, en afspraken over combinatie werk/privé geregeld worden. Vanaf september starten de cao-onderhandelingen in de financiële sector. Daarbij gaat de bond ook onderhandelen over een thuiswerkregeling. Ook bij het Rijk en bij de gemeenten komt een thuiswerkregeling op tafel.

Twee van de drie thuiswerkers geeft op dit moment aan prettig te kunnen thuiswerken. Bijna driekwart van de ondervraagden wil in de toekomst ook graag een afwisseling tussen thuis en op kantoor werken. Mannen geven iets vaker dan vrouwen aan dat ze helemaal terug naar kantoor willen in de toekomst (16% versus 12%), vrouwen willen vaker de afwisseling houden (70% versus 74%). Aan het onderzoek deden ruim 9.400 FNV-leden mee, vooral werkzaam bij gemeente- en rijksoverheid, in de financiële sector en call-centra.

Het grootste voordeel van thuiswerken is volgens de ondervraagden het ontbreken van reistijd (72%), maar ook betere concentratie (39%) en een hogere productiviteit (38%) worden relatief vaak genoemd. Het grootste nadeel van thuiswerken is volgens bijna twee derde het gebrek aan collega’s en sociale interactie (64%). Ook vinden ondervraagden het nadelig dat je minder beweegt op een thuiswerkdag (38%). Een kwart noemt daarnaast de nadelen dat werk en privé teveel door elkaar heen lopen, er  minder effectieve samenwerking is en meer schermtijd. Jongeren geven opvallend vaak aan geen goede werkplek te hebben, maar lijken daarentegen minder moeite te hebben met de samenwerking op afstand vergeleken met ouderen.

De FNV wil graag dat – naast het recht om thuis te werken – er ook afgesproken wordt dat er een recht is om op kantoor te werken. Bijna de helft van de respondenten wil dat laatste graag wettelijk geregeld zien. Zo’n 4,5 miljoen mensen kunnen thuis werken. Een dag extra per week thuiswerken levert de werkgevers jaarlijks een besparing van zo’n 1,6 miljard euro op, becijferde accountantskantoor PWC onlangs. Werkgevers besparen bijvoorbeeld op reiskostenvergoedingen, schoonmaakkosten, kantoorhuur en elektriciteit. De FNV vindt dat het niet zo kan zijn dat de kosten die de werkgever uitspaart nu deels voor de thuisrekening van de werknemer komen.

Bron: FNV

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid