Hoger ziekteverzuim onder zorgpersoneel

Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,59 in deze sector. Dat betekent dat in februari 2021 dagelijks ongeveer 70 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

Dagelijks waren 70 duizend werknemers in de zorg niet inzetbaar in de maand februari. Het verzuim steeg met acht procent ten opzichte van vorig jaar februari. Dat blijkt uit onderzoek van Vernet, het onderzoeksbureau op het gebied van verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Deze verzuimcijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of op een coronatestuitslag moesten wachten.

Vernet ziet het verzuim in de zorgsector in de maand februari opnieuw stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,59 in deze sector. Dat betekent dat in februari 2021 dagelijks ongeveer 70 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

De cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om personeel van ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren.

Minder verzuim GGZ

Met een percentage van 7,59 kwam het verzuim afgelopen maand hoger uit dan in februari 2020, toen het percentage 7,02 was. Dat betekent een stijging met ruim 8 procent. Alle branches, met uitzondering van de GGZ zagen de cijfers stijgen, afgezet tegen een jaar eerder. De GGZ-branche laat namelijk een daling van 6,7 procent zien ten opzichte van vorig jaar februari.  Bij de verzorging, verpleging en thuiszorg was het verschil met vorig jaar het grootst, namelijk 15 procent. Het verzuim steeg in alle regio’s, de kleinste stijging is zichtbaar in de regio Midden-Nedrland.

Opvallend is de steeds verder dalende meldingsfrequentie. De meldingsfrequentie in februari 2021 ligt op 1,05, dit was in februari 2020 nog 1,35. Een stijgend verzuimpercentage in combinatie met een stabiele of dalende meldingsfrequentie duidt op een toename van het langdurig verzuim.

Bron: Vernet

Algemeen sociale veiligheid