Uitzendbureaus laten arbeidsmigranten op valse papieren werken

De arbeidsmigranten met valse documenten werken bij verschillende inleners waarvan onder meer bij tuinbouwbedrijven, bouwbedrijven en kabelbedrijven.

Meerdere uitzendbureaus en inleners van uitzendbureaus laten niet-Europeanen werken op Europese identiteitsdocumenten. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om honderden arbeidsmigranten die zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland werken, terwijl die vergunning wel nodig is. De Inspectie SZW startte het onderzoek naar uitzendbureaus en inleners nadat de politie in Den Haag in september een personenbusje van een uitzendbureau controleerde. Daarin zaten in werkkleding gehulde Georgiërs zonder arbeidsstatus.

Zeven van de geïnspecteerde Haagse uitzendbureaus sjoemelen waarschijnlijk met identiteitsdocumenten. Zij laten niet-Europeanen werken op Europese, vooral Griekse, identiteitsdocumenten die vermoedelijk vals zijn. De Inspectie SZW vermoedt dat het hier om honderden arbeidsmigranten kan gaan die vaak de Georgische nationaliteit hebben. Georgiërs hebben, net zoals andere niet-Europeanen, een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Voor Grieken, en andere Europeanen, is geen tewerkstellingsvergunning vereist.

Vervolgonderzoek

De Inspectie bezocht de uitzendbureaus en twee inleners van de uitzendbureaus midden november. Dit bezoek maakte deel uit van het vervolgonderzoek na de melding van de politie over de Georgiërs in het personenbusje van een uitzendbureau. Werknemers van buiten de Europese Unie mogen in een aantal gevallen wel in Nederland verblijven, maar niet zomaar in Nederland werken. De werknemer beschikt dan vaak niet over een tewerkstellingsvergunning, terwijl dit wel nodig is. Een werkgever die werknemers inleent van een uitzendbureau dient dit te controleren.

De inspecteurs schatten na de controle in dat het hier om circa tweehonderdenvijftig werknemers gaat. Ze zijn vooral afkomstig uit Georgië, maar ook uit Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië. Zij werken bij verschillende inleners waarvan onder meer bij tuinbouwbedrijven, inpak- en verwerkingsbedrijven in het Westland, maar ook bij bouwbedrijven en kabelbedrijven.

Coronapandemie

Uit gesprekken die gevoerd zijn heeft de Inspectie ook het idee dat inleners de aangeboden arbeidskrachten direct aan het werk zetten zonder de documenten te controleren. De Inspectie vermoedt dat door corona de vaste arbeidsmigranten uit Europa in hun vaderland blijven. Vandaar dat de nieuwe werknemers gezocht worden buiten Europa.

Met deze constructie overtreedt niet alleen het uitzendbureau, maar ook de inlener, de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Voor elke werknemer die hier niet mag werken, kan zowel het uitzendbureau als de inlener een boete krijgen vanaf achtduizend euro. De Wet arbeid vreemdelingen bevat namelijk een ketenaansprakelijk waardoor de verantwoordelijkheid niet alleen bij het uitzendbureau ligt, maar ook bij de inlener. Als ergens in de keten van werkgevers de Wav wordt overtreden, kan in principe dus aan iedere werkgever in die keten een boete worden opgelegd.

Bron: Inspectie SZW

Algemeen sociale veiligheid