Werknemers grote bedrijven wensen vaker aanvullende arbomaatregelen

Arbeidsrisico’s kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals een verminderde algemene gezondheid, burn-outklachten, verzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De behoefte aan aanvullende maatregelen om arbeidsrisico’s tegen te gaan is groter onder werknemers van grote bedrijven dan onder werknemers van kleine bedrijven. Dat is opvallend in de wetenschap dat bedrijven met meer dan 100 werknemers meer arbomaatregelen nemen dan de bedrijven met minder personeel. Dit blijkt uit een rapport van TNO over de vergelijking van Arbo-kengetallen tussen bedrijven van verschillende omvang.

Grote en kleine bedrijven verschillen weinig van elkaar op het gebied van omgaan met arbeidsrisico’s. De grote bedrijven, met 100 werknemers of meer, nemen meer maatregelen om arbeidsrisico’s tegen te gaan dan kleine bedrijven. Gelijktijdig hebben werknemers in grote bedrijven meer behoefte aan aanvullende maatregelen. TNO, de organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, vergeleek diverse Arbo-kengetallen tussen bedrijven van verschillende omvang.

Vestigingsgrootte

Ook is er gekeken naar verschillen in arbeidsrisico’s tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven. Op de meeste arbeidsrisico’s verschillen deze risico’s niet substantieel naar vestigingsgrootte. Wel rapporteren werknemers uit grote bedrijven vaker hoge taakeisen en vinden zij de moeilijkheidsgraad van het werk hoger.

Arbeidsrisico’s kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals een verminderde algemene gezondheid, burn-outklachten, (werkgerelateerd) verzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Sommige van deze mogelijke gevolgen komen iets vaker voor bij grote bedrijven: burn-outklachten, verzuim en beroepsziekten. Kleine vestigingen (1-9 werknemers) scoren gunstig op aan gezondheid gerelateerde maten zoals bijvoorbeeld verzuim en burn-outklachten. Verder worden werknemers minder vaak blootgesteld aan arbeidsrisico’s. Dat geldt vooral voor hoge taakeisen en moeilijk werk.

Een derde van de kleine vestigingen heeft de afgelopen twee jaar geen nieuwe maatregelen genomen om arbeidsrisico’s te voorkomen. Toch is er onder werknemers wel behoefte aan de aanpak van risico’s. Daarbij worden werkdruk en werkstress, beeldschermwerk en lichamelijk zwaar werk het vaakst genoemd.

Aanvullende maatregelen

Nagenoeg alle grotere vestigingen met meer dan 100 werknemers hebben de afgelopen twee jaar nieuwe maatregelen genomen. Dat uit zich echter niet in een kleiner deel werknemers dat aanvullende maatregelen wenst. Dat aandeel is zelfs groter dan in kleinere vestigingen. Middelgrote vestigingen (10-99 werknemers) onderscheiden zich vooral van kleine vestigingen door de maatregelen die werkgevers nemen. Verder zijn er weinig verschillen, evenmin als met grote vestigingen.

Mogelijke gevolgen van arbeidsrisico’s zijn een verminderde algemene gezondheid, burnoutklachten, verzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Veel van deze mogelijke gevolgen komen vaker voor bij grote bedrijven: burn-outklachten, verzuim  en incidente beroepsziekten.

Bron: TNO

Algemeen sociale veiligheid