Seksuele intimidatie neemt niet sterk af

Pesten en geweld
Nieuwsartikel
De Nederlandse vrouw is nog niet veilig op de werkvloer. Ook mannen krijgen met seksuele intimidatie te maken. Het gaat om 18% van de werkende mannen.

Vrouwen krijgen tijdens het werk vaak te maken met seksuele intimidatie. 6 op de 10 werkende vrouwen heeft een vorm van seksuele intimidatie meegemaakt. De wereldwijde aandacht onder de noemer MeToo heeft niet voor een enorme afname aan incidenten gezorgd. Het zorgde er wel voor dat vrouwen eerder melding maken van ongewenst gedrag, maar desondanks gaat 41 procent nog niet naar de vertrouwenspersoon. Dit blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder 2700 werknemers.

30% van de werkende vrouwen heeft wel eens te maken met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. Van de vrouwelijke werknemers heeft 6 op de tien (61%) te maken met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend, seksueel getint taalgebruik. Een kwart van de vrouwen heeft te maken met seksuele intimidatie via de digitale weg.

1 op de 6 mannen

Omgerekend betekent dat zeker twee miljoen vrouwen op de werkvloer te maken hebben met een vorm van seksuele intimidatie. De Nederlandse vrouw is nog niet veilig op de werkvloer. Ook mannen krijgen met seksuele intimidatie te maken. Het gaat om 18% van de werkende mannen.

1 op de 4 ondervraagden die te maken heeft met seksuele intimidatie, weet niet waar ze terecht kunnen met klachten. Eenzelfde percentage heeft het ongewenste gedrag niet op het werk besproken en geeft ook aan dat seksuele intimidatie überhaupt niet goed bespreekbaar is. 41% gaat niet naar de vertrouwenspersoon nadat er sprake is geweest van seksuele intimidatie.

Protocol ongewenst gedrag

Het CNV roept het kabinet op om zo snel mogelijk in actie te komen met effectievere regelgeving. “Ieder bedrijf zou een protocol tegen seksuele intimidatie moeten ontwikkelen en hier bekendheid voor genereren op de werkvloer,” zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “In dat protocol staat omschreven wat te doen bij seksueel geweld. Bij slechts 1 op de 3 bedrijven is er nu zo’n protocol. Daarnaast pleiten we ervoor dat iedere werknemer een beroep kan doen op de vertrouwenspersoon. Bij kleinere bedrijven kan dat meestal nog niet.”

Het CNVvraagt werkgevers om een veilige sfeer te creëren. Fortuin: “We kunnen strikte regels invoeren, verdragen ratificeren en campagnes starten. De basis blijft dat we normaal met elkaar blijven omgaan. Zowel op de werkvloer als daarbuiten gedraag je je.”

Bron: CNV

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid