Agressie en geweld in horeca, tankstations en het verkeer

Horecabedrijven en tankstations nemen genoeg maatregelen om hun personeel te beschermen tegen agressie en geweld van klanten. Minder goed staat het met de verkeersregelaars. Dit blijkt uit controles van de Inspectie SZW. Zij heeft 737 horecagelegenheden, 245 tankstations en 36 werkgevers van verkeersregelaars bezocht. De aandacht van werkgevers voor het voorkomen van agressie en geweld groeit gestaag. In de horeca treffen werkgevers de benodigde maatregelen, vaak ook in samenwerking met politie en gemeenten. Hoewel de nadruk ligt op de gevolgen van agressie en geweld voor de gasten of klanten, wordt hiermee ook het risico op agressie en geweld voor de werknemers tegengegaan. Horecaondernemers nemen de maatregelen over het algemeen niet op basis van een inschatting van de risico’s voor de werknemers. Het ontbreekt namelijk meestal aan zo’n inventarisatie. Tankstations Alle geïnspecteerde tankstations hebben inmiddels goede bouwkundige en technische veiligheidsvoorzieningen, zoals alarminstallaties, camerasystemen en kogelwerend glas. Wel schort het aan de kennis van werknemers over het omgaan met agressieve klanten. Ook verdient de nazorg van personeel dat slachtoffer is van agressie en geweld, extra aandacht. Verkeersregelaars Bij de verkeersregelaars is het risico op agressie en geweld groot. Zij hebben dagelijks te maken met bijvoorbeeld scheldpartijen, dreigingen met fysiek geweld en (bijna-)aanrijdingen. Werkgevers van verkeersregelaars nemen nog te weinig maatregelen om hun personeel hiertegen te beschermen. Zij moeten onder meer aandacht besteden aan voorlichting en training van medewerkers. Ook moeten er instructies komen hoe ze het beste kunnen handelen bij een incident. Nieuwe controles Bedrijven die in overtreding waren, worden opnieuw gecontroleerd. De Inspectie SZW schrijft dan direct boetes uit aan werkgevers waar zij dezelfde tekortkomingen tegenkomt. Bij hardnekkige overtreders zal de Inspectie SZW nieuwe middelen gebruiken om maatregelen af te dwingen. Zo kan de Inspectie sinds begin dit jaar hogere boetes opleggen. De brancheverenigingen in de betrokken sectoren hebben de Inspectie beloofd zich te blijven inspannen om agressie en geweld onder de aandacht te brengen van hun leden. Download het inspectierapport via Arbozorg

Risicoberoepen en sectoren