Registreren van agressie en geweld is noodzaak

GIR: Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem

GIR
Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een specifiek voor gemeenten ontwikkeld agressie- en (bijna) ongevallenregistratiesysteem. Het GIR is een internetapplicatie die gemeenten (op basis van een sjabloon) kunnen inrichten in hun eigen organisatie. Het GIR is vanaf de start in 2007 tot heden doorontwikkeld op basis van gebruikerswensen en nieuwe technische mogelijkheden en keuzes.

Je kunt op twee manieren gebruik maken van het systeem:
1. Vanaf de eigen beeldschermwerkplek of - voor buitendiensten - via een aangewezen derde kunnen medewerkers op een eenvoudige wijze een agressie-incident melden. Leidinggevenden en/of P&O-functionarissen kunnen vervolgens in samenspraak met de melder passende maatregelen nemen. Via een apart scherm kan de arbocoördinator het registratiesysteem beheren. Ook zijn er management-overzichten te genereren waarmee je inzicht krijgt in aard en omvang van agressie en geweld en (bijna) ongevallen van het eigen onderdeel van de gemeente.

2. P&O, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers kunnen zelf meldingen van incidenten in het GIR invoeren. Zij hebben de mogelijkheid tot het houden van toezicht op het gebruik van het systeem en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Risicoberoepen en sectoren