Gemeenten gaan energielabels kantoren handhaven

Heeft het kantoor nog geen energielabel, lees dan hieronder hoe je deze aanvraagt.

Nog lang niet alle kantoorpanden hebben een energielabel. Terwijl kantoren vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Als een pand te veel energie verbruikt, mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. Sommige gemeenten gaan in het nieuwe jaar handhaven, maar nog niet direct panden zonder of met te laag energielabel sluiten.

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Check je energielabel

Wat is nu de situatie van jullie kantoorpand en welke stappen kan je nu nemen? Check het energielabel van het kantoor op de website EP-online. Heeft het kantoor nog geen energielabel, lees dan hieronder hoe je deze aanvraagt. Het is verstandig om maatwerkadvies aan te vragen. Een energieadviseur schat de energiezuinigheid van het kantoor in. De adviseur maakt bijvoorbeeld een labelberekening als die vermoedt dat het kantoor energiezuinig is (energielabel A t/m C). Denkt de adviseur dat het kantoor niet energiezuinig is (energielabel D t/m G), volg dan onderstaande stappen om tot een energielabel C of hoger te komen.

Kantoren met een energielabel D t/m G halen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C. Kies een goed moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren, maar houd er rekening mee dat het kantoor uiterlijk op 1 januari 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Heeft jullie kantoor label D t/m G? Neem dan de volgende stappen om het kantoor voor 2023 naar energielabel C te tillen. Deze stappen zijn maatwerkadvies, financiële regelingen, het uitvoeren van de maatregelen en het opstellen van het energielabel.

Op weg naar energielabel C of hoger

Een energieadviseur controleert bij maatwerkadvies het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook neemt de adviseur op verzoek de Erkende Maatregellijsten mee in zijn advies. Geef aan dat je bedrijf minimaal energielabel C wilt halen met de maatregelen. Een maatwerkadvies staat ook wel bekend als een energieprestatieadvies. Dit advies bevat niet automatisch een energielabel.  Een energielabel kan je apart laten opmaken, tegen weinig extra kosten.

RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal financiële regelingen, zogeheten subsidies. Bekijk daarvoor onze subsidiewijzer. Voer de energiemaatregelen voor 1 januari 2023 uit om tijdig op energielabel C te komen. Zorg zoveel mogelijk voor no regret-maatregelen. Deze maatregelen dragen bij aan een CO2-arm kantoor. Laat vervolgens een energieadviseur het nieuwe label vaststellen en registeren.

Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente treedt op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Gemeenten en andere medeoverheden kunnen voor meer informatie over de label C-verplichting ook terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving. Zij verzorgen de ondersteuning aan overheden van de Omgevingswet, waarin de label C-verplichting wordt opgenomen.

Bron: RVO

Beleid en overheid