Sluit alcohol- en drugsbeleid aan op arbo- en gezondheidsbeleid

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
Een gezond en sociaal alcohol- en drugsbeleid heeft een totaalaanpak en omvat preventie, begeleiding en toezicht en controle

Alcohol- en drugsgebruik kan negatieve gevolgen hebben voor iemands functioneren op het werk. Preventiemedewerkers willen gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer voorkomen. Een gezond en sociaal alcohol, drugs en medicijnbeleid (ADM-beleid) heeft een totaalaanpak en omvat preventie, begeleiding en toezicht en controle. Het Trimbos-instituut heeft een gratis handreiking ontwikkeld voor het opstellen van een effectief ADM-beleid.

Lees hier het artikel van Nicole Pikkemaat over hoe je een alcohol- en drugsbeleid opzet.

De ADM-handreiking geeft informatie over onderdelen van een ADM-beleid binnen het bedrijf en het belang van die onderdelen. Het ADM-format bevat veel voorbeelden waarmee werkgevers en werknemers een idee krijgen over het soort afspraken dat zij met elkaar kunnen maken.

Middelengebruik

De meest recente cijfers over middelengebruik onder werkende Nederlanders en het ziekteverzuim als gevolg daarvan onderstrepen het belang van een goed ADM-beleid. Wanneer bijvoorbeeld wordt ingezoomd op alcoholgebruik, dan blijkt uit onderzoek dat 15,5% van de werkende Nederlanders zodanig drinken dat er problemen worden ervaren door hun drinkgedrag. Verzuim als gevolg van alcoholgebruik kost werkgevers gemiddeld per jaar één tot anderhalf miljard euro.

Een goed ADM-beleid zet in op preventie, begeleiding en toezicht en controle. Nicole Pikkemaat schreef hoe bedrijven beleid op kunnen zetten dat voldoet aan het wettelijk kader, ook betreft privacy. Als werkgever draagt u zorg voor gezonde en veilige werkomstandigheden van uw medewerkers. Een goed ADM-beleid draagt ook bij aan goed werkgeverschap. Laat het preventiebeleid aansluiten bij het bestaande arbo- en gezondheidsbeleid. De volgens de Arbowet verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is met bijbehorend plan van aanpak een belangrijk instrument om arbobeleid vorm te geven. Daarin staan alle risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting en de te nemen maatregelen.

Bron: Trimbos

Lees meer op overzichtspagina Preventie