Bouwinspectie grijpt in op elf locaties

De praktijk
Nieuwsartikel

Op elf bouwlocaties in Amsterdam legde de Inspectie SZW het werk tijdelijk stil. De veiligheid van de werksituaties kon niet gegarandeerd worden. De meeste overtredingen betroffen ernstig valgevaar. Tevens vond de inspectie zeven bouwvakkers die geen tewerkstellingsvergunning hadden.

De Inspectie SZW bezocht 29 bouwplaatsen in en om de hoofdstad. De controles richtten zich op zowel veiligheid, als op arbeidsuitbuiting in de bouw. In meer dan de helft van de gevallen werden er overtredingen vastgesteld.

Binnenstad
De Inspectie constateerde dat er met name in binnenstedelijke gebieden niet altijd veilig wordt gewerkt. Dat blijkt ook wel: alle elf de locaties waar het werk tijdelijk werd stilgelegd bevonden zich in het binnenstedelijk gebied. Zeven keer omdat er sprake was van ernstig valgevaar. Twee keer wegens het ontbreken van goede afscherming bij een zaagtafel. De andere twee keer droegen bouwvakkers geen bescherming terwijl ze aan het gevaarlijke kwartstof werden blootgesteld.

Op één van de bouwlocaties was het ernstig gesteld met de veiligheid. De inspectie zag hier geen andere mogelijkheid dan stillegging van de volledige bouwplaats. Daarbij moesten alle bouwvakkers de bouwplaats verlaten. Zodra de aannemer de onveilige situatie heeft opgelost, kan de Inspectie de stillegging opheffen.

Tewerkstellingsvergunning
Tijdens de controle werden bovendien zeven bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. Het ging om medewerkers met de Marokkaanse, Chinese en Turkse nationaliteit. Om in Nederland te mogen werken, moet de werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning hebben. Die bleek er niet te zijn. Zowel werkgever als opdrachtgever riskeren met deze overtreding een boete van 8.000 euro. De Inspectie SZW zal daarnaast nog onderzoek doen naar arbeidsuitbuiting: te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling van bouwvakkers.

Vorig jaar maakte de Inspectie SZW bekend meer preventieve controles te gaan uitvoeren.Dit was de derde controle van bouwlocaties in stedelijk gebied. De eerdere controles waren in Utrecht en Tilburg. Ook bij die inspecties werd werk stilgelegd wegens onveilige werksituaties. 

Bron: arbo-online

Lees meer op overzichtspagina Preventie