Gebruik rolsteigers vaak onveilig

De meeste rolsteigers worden op een onveilige manier gebruikt. De kans op valgevaar is groot, omdat bijvoorbeeld de wielen niet op de rem staan.

Het gevaar van rolsteigers wordt door de gebruikers ervan onderschat. De Inspectie SZW controleerde het professioneel gebruik van 270 rolsteigers en constateerde bij 251 steigers een onveilige situatie. Bij schildersbedrijven was er in alle gevallen sprake van een onveilige situatie. Deze cijfers zijn zorgelijk, omdat vallen van een rolsteiger één van de meest voorkomende ongevalstypen in de bouwsector is.

Dat in meer dan 90 procent van de gecontroleerde gevallen overtredingen zijn geconstateerd is onthutsend. Vallen van een rolsteiger is één van de meest voorkomende ongevalstypen in de bouwsector. Reden voor de Inspectie SZW om de afgelopen maanden door het hele land te controleren op het gebruik van rolsteigers. De steigers werden in deze gevallen gebruikt voor bouw-, schilder- en onderhoudswerkzaakheden.

Valgevaar

De inspecteurs zagen vooral onstabiele steigers, waardoor er een grotere kans is op valgevaar. Er werden zelfs steigers aangetroffen waarbij de wielen niet op de rem stonden. In 224 gevallen hebben de inspecteurs het werk moeten stilleggen totdat de werkgever de situatie veilig had gemaakt. In 40 gevallen was de overtreding zo ernstig dat de werkgever een boete kreeg. In de meeste gevallen troffen de inspecteurs op een bouwplaats of werkterrein meer dan één overtreding aan.

Bij 107 van de inspecties ging het om schildersbedrijven. In alle gevallen waren hier onveilige situaties. In 77 gevallen was er valgevaar, in 40 gevallen stond de rolsteiger niet stabiel. Ook kregen 27 werkgevers een boete omdat zij geen risico-inventarisatie en evaluatie hadden.

Bron: Inspectie SZW

De praktijk