Inspectie stuit op veel onveilige bouwplaatsen

Het accent bij de controle van bouwplaatsen lag vooral op het valgevaar vanaf daken.

Veel bouwplaatsen in Nederland zijn niet veilig genoeg. De Nederlandse Arbeidsinspectie constateerde overtredingen bij 140 van de 200 gecontroleerde bouwplaatsen. Op die 140 bouwplaatsen werden 250 overtredingen geteld.

De inspecteurs kwamen veel onveilig ingerichte werkplekken tegen en vaak was er sprake van valgevaar. In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) de werkzaamheden direct heeft stilgelegd.

Veiligheidsmaatregelen voorkomen ongevallen en letsel

Onveilig werken kan, vooral op bouwplaatsen, leiden tot ernstig letsel en heeft soms zelfs de dood tot gevolg. ‘Veel van die ongevallen kunnen worden voorkomen door je te houden aan de Arbowet en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen’, legt NLA-projectmanager Jane Tijssen uit. Samen met 150 inspecteurs ging zij medio maart bouwplaatsen controleren door heel het land. Het accent van de controle lag vooral op valgevaar vanaf daken.

Installateurs van zonnepanelen en dakdekkers

Het hoge aantal onveilige werksituaties in Noord-Brabant en Limburg viel op. Daarnaast legde de NLA in en rondom steden als Utrecht en Rotterdam op meerdere plaatsen het werk direct stil. Dat gebeurde in veel gevallen bij installateurs van zonnepanelen en bij dakdekkers. Het gebrek aan steigers, hekwerken of leuningen is een reden tot stillegging. Na een stillegging mag het werk pas verder als kan worden aangetoond dat de werksituatie wel veilig is.

In bijna de helft van de gevallen kunnen bedrijven een boete tegemoet zien vanwege het overtreden van de Arbowet. Een aantal bedrijven kwam er vanaf met een waarschuwing. Er was dan geen sprake van direct gevaar of het ging om een lichte overtreding.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

De praktijk