Verantwoordelijkheden en taken bij ver- of nieuwbouw

Verantwoordelijkheden en taken bij ver- of nieuwbouw

Bij het (ver)bouwen van een bedrijfspand komt heel wat kijken. Meestal wordt het uitbesteed aan projectleiders, maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid als het misgaat? 

De meeste opdrachtgevers besteden het (ver)bouwen van een (nieuw) bedrijfspand uit aan projectleiders en denken dan dat ze geen verantwoordelijkheden meer hebben. Maar dan komen ze bedrogen uit. Als er een ongeval gebeurd tijdens de bouw komen meestal de verantwoordelijkheden naar voren van de opdrachtgever. Die vervolgens zegt dat hij het toch heeft uitbesteed aan een projectleider of bouwbedrijf? Helaas is  een aantal verantwoordelijkheden niet uit te besteden.
Wanneer je als werkgever de opdracht geeft aan een grote ver- of nieuwbouw dan heb je te maken met  artikel 2.27 t/m 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze regels zijn overgenomen uit het bouwprocesbesluit.

Wet- en regelgeving

De opdrachtgever heeft volgens de wet- en regelgeving de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er een ontwerp komt dat met zo min mogelijk gevaren kan worden gerealiseerd tijdens de nieuwbouw, het gebruik, het onderhoud en de sloop van het pand. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in veiligheid- en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Rollen en verantwoordelijkheden