Voorkom valgevaar met laagdrempelige maatregelen

Het is belangrijk om als werknemer geen onnodige risico’s te nemen en zoveel mogelijk vanaf een veilige plek te werken, zoals een steiger of bordes.

Op werkplekken waar vallen van hoogte een mogelijk gevaar is, moeten maatregelen worden genomen. Valgevaar is een veel voorkomende oorzaak van een arbeidsongeval. Bij een hoogte van 2,50 meter of hoger moeten altijd maatregelen worden genomen. Als onder de 2,50 meter sprake is van een risico op vallen, moeten er ook maatregelen worden getroffen.

In oktober 2022 vielen in Den Bosch 2 bouwvakkers ongeveer 5 meter van een steiger naar beneden. Van de mannen kwam eentje terecht op een lagere steiger, maar de ander viel nog verder naar beneden. De brandweer heeft er voor gezorgd dat het gebouw stabiel te betreden was voor ambulancemedewerkers. Beide slachtoffers werden bereikt en per brancard naar een ambulance gebracht. Beiden hebben verwondingen aan de valpartij overgehouden; van gewond aan een schouder en een arm tot rugletsel.

Valgevaar kan met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen. Valgevaar is een groot risico, maar er zijn voldoende mogelijkheden om de risico's te beperken. Werkgevers en werknemers kunnen daar zelf ook aan bijdragen.


Risico-inventarisatie en -evaluatie

Stel ten allen tijde een goede risicio-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op, maar zorg ook dat er in het bouwontwerp al structurele arbeidsmiddelen voor werken op hoogte zijn opgenomen, evenals valbeveiligingen. Maak alleen gebruik van valbeveiligingen als er ook mee geoefend is. Het is belangrijk om als werknemer geen onnodige risico’s te nemen en zoveel mogelijk vanaf een veilige plek te werken, zoals een steiger of bordes.

Andere mogelijkheden om de risico’s op valgevaar te beperken zijn: scherm vloer- en wandopeningen af, respecteer als werkgever en werknemer de leuningen en hekken en ruim voortdurend de werkplek op om de kans op struikelen, uitglijden of verstappen te voorkomen.
 

De praktijk