Geldzorgen op de werkvloer?

Financieel advies voor medewerkers kan bijdragen aan preventie en duurzame inzetbaarheid
Geldzorgen

Eén van de oorzaken van (langdurig) verzuim is financiële problematiek: vier op de vijf werkgevers (80%) heeft te maken met medewerkers met financiële problemen. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, Schuldenlab NL en werkgeversorganisatie VNO-NCW van juni 2022. Het is echter voor veel mensen een lastig onderwerp om te bespreken, laat staan op het werk. En vaak trekken werknemers pas aan de bel wanneer het te laat is. Veel werkgevers komen er bijvoorbeeld pas achter bij een loonbeslag. Dit kan voorkomen worden door als werkgever tijdig (toegang tot) hulp te bieden. Zoals in de titel aangegeven kan een goede aanpak bijdragen aan preventie (voorkomen van uitval) en bijdragen aan het inzetbaar houden van medewerkers. 

Vanuit welk oogpunt is dit onderwerp een thema voor de werkgever? Veel werkgevers zullen het een privézaak vinden van de medewerkers. Daar valt wat voor te zeggen, maar zodra het leidt tot verzuim is het voor een werkgever relevant om te bekijken wat er gedaan kan worden aan het voorkomen van uitval door dit knelpunt. 
Nederland telt 220.000 werkende armen volgens de Sociaal Economische Raad (SER). Dit zijn mensen van wie de voornaamste inkomensbron werk is, maar toch...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Duurzame inzetbaarheid