Meten is weten: werkdruk is te voorkomen!

Meten is weten

Steeds meer mensen ervaren een gevoel van werkdruk in Nederland. Werkdruk heeft een grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, omdat het een van de factoren is die bijdraagt aan uitstroom uit het arbeidsproces door werkloosheid en vroegpensioen. Een hele andere ontwikkeling in Nederland is het toenemend gebruik van lean management in steeds meer sectoren, omdat er een urgentie is om te verbeteren. En juist deze twee ontwikkelingen geven de drive voor deze casestudie waarin onderzocht is: kan werkdruk worden voorkomen of verminderd door inzet van lean-instrumenten? 

Definities

Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden, hebben we eerst de definities bepaald van werkdruk en lean management.

Werkdruk is de stress die wordt ervaren wanneer de werkdruk van een persoon niet in evenwicht is met zijn vermogen om ermee om te gaan. Belangrijk in de definitie van werkdruk, is dat er in dit onderzoek niet alleen gekeken is naar de korte- en lange termijngevolgen van werkdruk (werkstress en burn-out), maar ook is gekeken naar bore-out, werkdruk veroorzaakt door verveling, weinig doen of desinteresse.

Lean management gaat over het blijvend verbeteren van de bestaande situatie...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Duurzame inzetbaarheid