Beroepsziekten: preventie en snelle tegemoetkoming

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel

Elk jaar overlijden nog altijd ruim vierduizend mensen door ongezond en onveilig werk. Vaak door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Slachtoffers die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben naast gezondheidsschade ook problemen met het verhalen van deze schade. Daarom is er een commissie onder leiding van voormalig FNV-voorzitter Ton Heerts aangesteld om adviezen uit te brengen over het vergemakkelijken van schadeafhandeling bij beroepsziekten.

De onderzoekscommissie doet vier aanbevelingen in de aanpak van beroepsziekten. Het kabinet moet ten eerste investeren in een betere preventie door bedrijven: zorgen dat de RI&E, gevaarlijke stoffenregistratie en blootstellingsregistratie beter worden gebruikt. Daarnaast is investering in de infrastructuur voor kennis, diagnose en behandeling van beroepsziekten hard nodig. De derde aanbeveling betreft een snelle tegemoetkoming voor mensen die aan een beroepsziekten lijden ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het laatste advies is het instellen van een boete voor werkgevers die hun zorgplicht niet nakomen.

Onafhankelijk van arbeidsrelaties
De commissie is van oordeel dat de hier gedane aanbevelingen, inclusief de financiële tegemoetkoming, van toepassing moeten zijn op alle werkenden, onafhankelijk van de arbeids- of opdrachtrelaties. Alle werkenden hebben recht op een goede bescherming tegen onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden.

Werknemers die ziek worden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben belang bij een snelle tegemoetkoming, zonder ingewikkelde rechterlijke procedures. Dat concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van Ton Heerts, die in opdracht van het kabinet onderzocht hoe de afhandeling beroepsziekteclaims kan worden vereenvoudigd. De commissie onderstreept daarnaast het belang van goede preventie.

Jaarlijks overlijden nog altijd 4.100 mensen door ongezond en onveilig werk. Vaak door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals Chroom-6 of asbest. Slachtoffers die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben naast (vaak permanente) gezondheidsschade ook problemen met het verhalen van deze schade. Een beroepsziekteclaim is complex en duurt lang: gemiddeld ruim vier jaar en soms zelfs tien jaar of meer. Slachtoffers zijn vaak ook veel geld kwijt aan juridische en andere kosten. Kosten die bij erkenning niet altijd volledig vergoed worden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees meer op overzichtspagina Preventie