Blootstelling aan chroom-6 nog mogelijk

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Chroom-6 komt in beperkte schaal voor in primers en coatings.

Maatregelen om blootstelling aan chroom-6 te beperken zijn hard nodig, omdat blootstelling op de werkplek nog steeds kan plaatsvinden. Dat concludeert het RIVM op basis van onderzoek waarbij de toepassingen van en blootstelling aan chroom-6 voor werknemers in Nederland zijn geïnventariseerd. Het RIVM-rapport ‘Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek’ werd vrijdag 3 juli namens de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer aangeboden.

Voor het onderzoek heeft het RIVM de toepassingen van en blootstelling aan chroom-6 voor werknemers in Nederland geïnventariseerd waardoor een actueel beeld is ontstaan op basis van de beschikbare kennis. Er blijkt dat maatregelen om de blootstelling aan werkenden te beperken hard nodig zijn, ondanks de toegenomen aandacht voor de gezondheidseffecten en risico's die blootstelling aan deze stof met zich meebrengt.

Chroomhoudende materialen
Chroom-6 wordt in Nederland toegepast als oppervlaktebehandeling van metalen en plastics zoals hard verchromen en decoratief verchromen. Ook worden, op beperkte schaal, chromaathoudende primers en coatings voor specifieke toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie aangebracht. Daarnaast laat de inventarisatie zien dat ondanks de geldende REACH-restricties voor het gehalte van chroom-6 in specifieke producten zoals cement en leer, blootstelling voor de werkenden kan optreden bij contact met deze producten. Aanwezigheid van chroom-6 vanuit een toepassing uit het verleden kan blootstelling veroorzaken bij hoog-energetische werkzaamheden zoals het schuren van oude verflagen of het lassen van chroomhoudende materialen.

Het rapport is gebaseerd op een drietal informatiebronnen: een analyse van de REACH autorisatie-aanvragen, een analyse naar werkzaamheden die niet in de REACH autorisatie-aanvragen beschreven staan en tenslotte op een consultatie van Nederlandse brancheorganisaties.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie