Deel thuiswerkplekken niet arboproof

Ondanks dat de helft van de thuiswerkende Nederlanders momenteel een eigen werkplek of thuiskantoor hebben, wordt er in de meeste gevallen geen rekening gehouden met de ergonomie.

Een gezonde, ergonomische werkplek leidt tot minder gezondheidsproblemen op zowel de korte als lange termijn. Veel Nederlanders die thuis kunnen werken, werken ook thuis. Ondanks dat bijna twee derde van de thuiswerkende werknemers een werkplek heeft ingericht, is in de meeste gevallen geen rekening gehouden met de ergonomie. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken als dat kan, was één van de eerste coronamaatregelen in het voorjaar van 2020. Dit advies zal ook als één van de blijven gelden in de coronacrisis. Vier op de tien Nederlanders werkt op dit moment thuis en van deze groep doet de helft dat fulltime, of bijna fulltime.

Ergonomische werkplek

Ondanks dat thuiswerken al bijna een jaar als advies geldt, blijft het inrichten van een gezonde, ergonomische werkplek een uitdaging. Uit onderzoek van marktonderzoeker Telecompaper blijkt dat 65 procent van de thuiswerkende Nederlanders een naar werk ingerichte werkplek te hebben. In het onderzoeksrapport, Working From Home in the Netherlands, staat dat slechts 27 procent van de thuiswerkers een gezonde, ergonomische werkplek heeft. De overige 38 procent heeft weliswaar een thuiswerkplek, maar zonder daarbij rekening te houden met de ergonomie.

Van de werknemers zonder naar werk ingerichte werkplek werkt de helft in een niet-ingerichte werkplek en de andere helft moet het doen met de keukentafel. Dat is een groot verschil met de mensen waar thuiswerken al deel uitmaakte van hun routine. Een deel van de fulltime werknemers is ZZP'er en werkt altijd thuis, onafhankelijk van de Covid19-crisis. Dit geldt voor een derde van de ZZP'ers. De helft van de ZZP'ers heeft thuis een aparte ruimte ingericht voor de werkzaamheden.

Wie is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek?

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is de werkgever voor een gezonde en veilige werkplek verantwoordelijk. Bij thuiswerken ben je voor een ergonomische werkplek afhankelijk van ruimte en middelen. Waar de werkgever op het gebied van middelen nog iets kan betekenen, is die bij de ruimte afhankelijk van de huisvesting van de werknemer. Een keukentafel heeft in de meeste gevallen niet de juiste hoogte voor een gunstige werkhouding.

Afleiding door de aanwezigheid van partner, kinderen of andere huisgenoten is ook niet bevorderlijk voor de arbeidsomstandigheden. Werken in een aparte ruimte is voor iedereen ook niet mogelijk door bijvoorbeeld het gebrek aan ruimte of meerdere thuiswerkers onder één dak. De meeste werknemers staan positief tegenover een thuiswerkvergoeding. Iets meer dan de helft (54 procent) geeft aan de gratis koffie van het kantoor te missen. Daarnaast missen sommigen ook de woon-werkvergoeding (32 procent) of de goedkope dan wel gratis lunch (22 procent). 30 procent van de Nederlanders geeft aan helemaal niets te missen aan kantoor.

Bron: Telecompaper

Gezondheidsmanagement