Grenswaarden in strijd tegen blootstelling allergenen

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Allergenen kunnen verantwoordelijk zijn voor blijvende schade aan de gezondheid. In het geval van allergische luchtwegaandoeningen is het uitgangspunt om te voorkomen dat het lichaam de stof herkent en overgevoelig raakt. Dit heet sensibilisatie, een cruciaal moment bij het ontstaan van allergische luchtwegklachten. Gaat de blootstelling daarna door, dan leidt dat in veel gevallen tot een allergie zoals astma. Personen die overgevoelig zijn geraakt, blijven dat vaak voor de rest van hun leven.

Voor het eerst zijn er wettelijke grenswaarden voor allergene stoffen op de werkplek gesteld. Het gaat om tarwemeelstof en alfa-amylase. Ze staan in een bijlage bij de Arboregeling. De inwerkingtreding zal gefaseerd verlopen en is gebaseerd op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Voor tarwemeelstof treedt de regeling met ingang van 1 januari 2020 in werking. Over 4 jaar zal de SER bezien of een lagere grenswaarde haalbaar is. De wettelijke grenswaarde voor alfa−amylase gaat vier jaar later in. Voor de bakkerijgrondstofindustrie geldt de grenswaarde voor alfa-amylese pas vanaf 1 januari 2029.

Preventie
Bedrijven waar blootstelling kan plaatsvinden aan alfa-amylase en tarwemeelstof zullen moeten controleren of zij aan de wettelijke grenswaarden voldoen. De grenswaarde meelstof is voor tarweverwante graansoorten als haver, gerst en rogge. Het gaat om de gezondheid van werknemers in onder meer bakkerijen, de meelverwerkende industrie en de bakkerijgrondstoffenindustrie.

Deze nieuwe grenswaarden zijn met name van belang voor bedrijven waar de concentratie in de lucht nog te hoog is. Die bedrijven zullen een plan van aanpak met stappenplan moeten opstellen. De bakkerijen die de blootstelling aan meelstof in hun RI&E hebben opgenomen, moeten nog wel zorgen dat de wettelijke grenswaarde wordt vermeld.

Wettelijke grenswaarden
Het beleid voor allergenen gaat via twee sporen. Het eerste spoor is gericht op beperking van de blootstelling. Voor allergenen is het meestal niet mogelijk een veilige grenswaarde af te leiden. Zo ook nu. Daarom houdt de werkgever de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. Gezondheidsmonitoring is en blijft hierbij cruciaal.

Het tweede spoor betreft een meerjarenaanpak voor het ontwikkelen en instellen van grenswaarden. Dit geldt voor een beperkt aantal allergenen. Daarbij blijft staan dat als er geen wettelijke grenswaarde is, de werkgever een private grenswaarde moet hanteren.

Luchtwegaandoeningen
Allergenen kunnen verantwoordelijk zijn voor blijvende schade aan de gezondheid. In het geval van allergische luchtwegaandoeningen is het uitgangspunt om te voorkomen dat het lichaam de stof herkent en overgevoelig raakt. Dit heet sensibilisatie, een cruciaal moment bij het ontstaan van allergische luchtwegklachten. Gaat de blootstelling daarna door, dan leidt dat in veel gevallen tot een allergie zoals astma. Personen die overgevoelig zijn geraakt, blijven dat vaak voor de rest van hun leven.
 

Bron: Arboportaal
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie