Identificatie risicofactoren belangrijk bij voorkomen van spier- en skeletaandoeningen

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Het identificeren van mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn op het skelet en de spieren is van belang om aandoeningen op de lange termijn te voorkomen.

Het vaststellen van risico’s is belangrijk voor goede preventie. Een goed functionerende risicobeoordeling op de werkvloer is daarom essentieel voor tijdige identificatie van risicofactoren. Het risico op spier- en skeletaandoeningen kan met eenvoudige maatregelen worden beperkt en beheerd.

Risicobeoordeling op de werkvloer – voor het vaststellen van risico’s en manieren om deze te beheersen – is essentieel voor geslaagde preventie van spier- en skeletaandoeningen (SSA’s), zoals ook is beschreven in Europese en nationale wetgeving. Iedereen op de werkvloer moet worden betrokken bij het vaststellen van risico’s en het bedenken van manieren om deze te voorkomen.

De tools en hulpbronnen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevatten richtsnoeren voor het stimuleren van dergelijke participatie. En bieden aan de andere kant ook praktische ondersteuning voor de uitvoering van een risicobeoordeling en bovendien tips om SSA’s te voorkomen. Bij deze interactieve technieken, die met eenvoudige hulpmiddelen kunnen worden uitgevoerd op bijeenkomsten of workshops, wordt gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van werknemers en worden zij bij de oplossing betrokken.

Body en hazard mapping

Body mapping is een manier om erachter te komen hoe werk het lichaam van werknemers kan beïnvloeden en schaden, terwijl de hazard mapping  nuttig is voor het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s op het werk. De technieken kunnen spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) helpen te voorkomen door desbetreffende risicofactoren te identificeren en zijn met name nuttig wanneer sprake is van beperkte leesvaardigheid of taalbarrières.

Op de bijeenkomsten kunnen de deelnemers samen hun eigen symptomen en gevaren op de werkplek vaststellen aan de hand van activiteiten. Werknemers kunnen op een lichaamskaart aangeven welke lichamelijke klachten ze hebben. Van spierpijn tot snijwonden en van ziekten tot kneuzingen. Door het gebruik van verschillende kleuren houd je de symptomen uit elkaar. Werknemers die hetzelfde werk doen in een bedrijf kan je samen de werkplek laten tekenen, inclusief de apparatuur en hun vaste of flexibele posities daarin. Door het markeren van potentiële  gevaren, zowel ergonomisch, fysiek als psychosociaal, krijgen de deelnemers inzicht in mogelijke risico’s.

Bron: EU-OSHA

Lees meer op overzichtspagina Preventie