Veel werknemers met long covid niet volledig aan het werk

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Door een gebrek aan wetenschappelijke kennis over deze nieuwe ziekte weten bedrijfsartsen soms niet goed hoe ze gezondheidsklachten moeten interpreteren en welke behandeling kan helpen.

Driekwart van ondervraagde werknemers met langdurige coronaklachten is nog niet volledig aan het werk. Daarnaast hebben bedrijfsartsen behoefte aan meer informatie over hoe om te gaan met werknemers met deze zogenoemde long covid. Dat zegt de beroepsvereniging van bedrijfsartsen zegt dat de artsen te weinig kennis betreffende langdurige coronaklachten hebben, waardoor ze moeilijk advies kunnen geven over een werkzame behandeling.

Vermoeidheid, concentratieverlies en kortademigheid zijn de meest genoemde klachten bij werknemers met long covid. Van long covid is sprake als patiënten na besmetting voor langere tijd klachten houden. Uit onderzoek van het Longfonds blijkt dat driekwart van de 1864 ondervraagde werknemers met deze langdurige klachten nog niet volledig aan het werk is.

Volledig aan het werk

95 procent van de werknemers met long covid voelt zich drie maanden tot een jaar na de eerste klachten nog steeds matig tot slecht. Slechts een kwart van de ondervraagden geeft aan dat er door corona niets veranderd is in de arbeidssituatie. Vier op de tien mensen maakt zich zorgen ooit weer volledig aan het werk te kunnen. “We weten dat een groot deel van de mensen die besmet worden herstellen van corona”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. “Helaas zien we ook dat er een groep is met langdurige klachten. De impact van corona op deze groep is groot. Op henzelf, maar ook op de maatschappij.”

Rol bedrijfsarts

Ook bedrijfsartsen zien de werknemers al dan niet terugkeren met langdurige coronaklachten. Zij vinden het lastig om goed advies te geven aan mensen met long covid, volgens onderzoeksplatform Pointer van  KRO-NCRV. De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) reageerde dat artsen door gebrek aan wetenschappelijke kennis over long covid niet weten welke behandeling bij welke patiënt kan helpen. 80 procent van de bedrijfsartsen zegt dat ze behoefte hebben aan meer informatie over hoe ze moeten omgaan met werknemers met langdurige coronaklachten. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de NVAB.

Tweederde van de respondenten van het Longfonds zegt matige tot ernstige problemen te hebben met dagelijkse activiteiten, zoals huishoudelijke taken. Negen procent is er zelfs niet toe in staat. 2 op de 3 mensen uit deze groep ervaart matige tot ernstige pijn door corona. Er blijkt hierin nauwelijks verschil tussen mensen die in de eerste golf en in de tweede golf corona hebben gekregen. Dat betekent dat mensen die al een jaar ziek zijn niet minder klachten ervaren. Dat geeft de ernst van long covid aan.

Gebrek aan nazorg

Bijna de helft (45 procent) van de groep voelt zich niet gehoord en erkend wat betreft zijn ziekte. Dik 3 op de 10 respondenten geeft aan geen nazorg te hebben gehad, terwijl dat naar eigen zeggen wel nodig is. Bijna de helft (47 procent) van de mensen die meewerkten aan de peiling zegt ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over de nazorg die ze hebben gekregen. Ze voelen zich niet serieus genomen in hun klachten of geven aan geen nazorg te hebben gekregen. “We zien dat langzaam aan de zorg beter op gang komt en dat er begrip begint te komen voor deze groep”, zegt Rutgers. “Maar we zijn er nog niet. Dit is nog steeds een deels onzichtbare groep patiënten.”

Bron: Longfonds en Pointer

Lees meer op overzichtspagina Preventie