Werkgever besteedt te weinig aan scholing

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel

Bijna 90 % van de hoogopgeleide werknemers vindt het belangrijk dat ze zichzelf kunnen ontplooien met trainingen en opleidingen. Echter geeft slechts de helft van de ondervraagde respondenten aan dat werkgevers hier voldoende budget beschikbaar voor stellen. Dat blijkt uit een onderzoek van Edubookers, een boekingsplatform dat trainingen verzorgt.

Dat, terwijl scholing, naast gezondheid en mobiliteit, een grote rol speelt in de duurzame inzetbaarheid van werknemers, zegt TNO-onderzoeker Jos Sanders in een eerder interview. Zeker bij laagopgeleiden. Sanders promoveerde vorig jaar op onderzoek naar duurzame inzetbaarheid onder laagopgeleiden. ‘Scholing is belangrijk voor duurzamer inzetbaarheid, omdat het de werknemer helpt zich aan te passen aan de ontwikkelingen in zijn of haar werk,’ zegt Sanders. ‘Met een cursus leren werknemers bovendien ook om te blijven leren, waardoor ze nieuwe dingen op de werkvloer makkelijker oppakken. Uit het onderzoek van Edubookers komt ook naar voren dat 56% van de ondervraagde medewerkers sinds 2017 daadwerkelijk een training heeft gevolgd. Een derde geeft aan de afgelopen drie jaar geen enkele opleiding te hebben gevolgd.

Individuele rekening
Het kabinet wil elke Nederlander met een startkwalificatie een individuele leerrekening geven. Het grootste gedeelte van de respondenten, 72%, geeft hier de voorkeur aan boven een collectief budget. 91% van de werknemers wil namelijk zelf beslissen over de disciplines waarin zij zich kunnen ontwikkelingen. De bedragen die werknemers per jaar willen verschillen onderling. De ruime meerderheid, 52%, verlangt naar een jaarlijkse bijdrage van €1.000-€1.500. Terwijl 27% een bedrag wil van meer dan €1.500. Slechts 16% geeft aan voldoende te hebben aan €500-€1.000 per jaar.

Belang stimulatie
De belangrijkste reden waarom de werknemers zich willen ontplooien is persoonlijke ontwikkeling, zo geeft 91% aan. Door meer kennis van trainingen en opleidingen blijven werknemers up-to-date binnen een vakgebied. Hier hebben ook werkgevers belang bij, werknemers zijn op den duur beter inzetbaar zijn en kunnen dan eerder meer zaken op de werkvloer oppakken. Verder hebben werknemers door het leerproces ook meer kans op grotere carrièrekansen.

Vertrouwen
Voor werkgevers is vertrouwen een belangrijk aandachtspunt. Eerder bleek namelijk dat lager opgeleiden minder snel vertrouwen hebben in een succesvolle voltooiing van een opleiding. Dit kan mogelijk ook afhangen van de omgeving van de werknemers. Als collega’s of vrienden aan scholing doen, is de kans groter dat zij ook de stap naar ontwikkeling nemen. Voor 42% heeft de manager de meeste invloed hierop, bij 33% geldt juist de invloed van collega’s.

Hoe kunnen werkgevers het leerproces stimuleren?
Twee derde van de werknemers is bekend met het opleidingsbeleid binnen het bedrijf, maar slechts iets meer dan een derde vindt het beleid passend. Dat valt voor werkgevers goed op te lossen, staat er in het rapport. Ze kunnen bijvoorbeeld met hun werknemer in gesprek gaan om uit te zoeken of hij een negatieve ervaring heeft met scholing. Met dat gesprek zorgt de werkgever er ook voor dat de werknemer een concreter beeld hebben van waar zij met hun functie naartoe kunnen. Hierdoor voelen werknemers zich eerder begrepen en ontstaan er voor werkgevers meer kansen om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Bron: Personeelsnet, Edubookers

 

Lees meer op overzichtspagina Preventie