Werkgever herkent psychische klachten vaak niet

psychische problemen werknemer

‘Psychische problemen bij aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering onderbelicht,’ kopt de Inspectie SZW in een persbericht. Dat, terwijl de helft van de mensen die twee jaar of langer arbeidsongeschikt zijn psychische problemen hebben. 

 

Volgens de Inspectie SZW hebben de werknemers die na twee jaar ziekteverzuim in de WIA belanden steeds vaker complexe dossiers, vaak vol met psychische problemen. De kern van het probleem zit hem volgens de Inspectie in de niet optimale behandeling en verzuimbegeleiding voorafgaand aan de WIA-claimbeoordeling, in combinatie met dat psychische problemen vaak niet worden herkend. onderherkenning van specifieke vormen van psychische problematiek.

De lichamelijke klachten die bij de problemen komen kijken, maken het herkennen van de psychische oorzaak er niet makkelijker op.

 

Blijf niet wachten

Het rapport van de Inspectie SZW biedt voor Shirley Oomens geen verassingen. Ze is als lector Arbeidsdeskundigheid verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en doet al een aantal jaar onderzoek naar de werkhervatting van werknemers met psychische klachten. Zo is zij betrokken bij een promotieonderzoek naar de re-integratieverplichting van werkgevers bij ziekteverzuim. Volgens haar zijn werkgevers vaak te afwachtend, als het gaat om psychische klachten van werknemers. ‘Werkgevers wachten wat de huisarts of bedrijfsarts van de werknemer zegt. Maar op die manier worden kansen voor tijdige werkhervatting gemist en worden gevallen vaak gemedicaliseerd, terwijl dat helemaal niet hoeft. Psychische problemen kunnen bijvoorbeeld op het werk ontstaan. Een werkgever kan in een goed gesprek met de werknemer uitzoeken hoe  de problemen op het werk op te lossen zijn. En als je die niet kan oplossen, kan je zoeken naar een manier waarop de werknemer minder last heeft van die factoren.’

 

Blijf praten

Volgens Oomens is voor goed verzuimmanagement door werkgevers het gesprek aangaan dus een sleutelwoord. Ook voor werkgevers die moeite hebben met het herkennen van psychische problemen.’Soms zie je dat een werknemer prikkelbaar of anders reageert,’ zegt ze. ‘Open het gesprek dan vanuit jezelf: ‘Ik zie dat je jezelf niet bent en ik maak me zorgen om je. Kan ik iets voor je doen?”’ Soms zijn werkgevers bang om hiermee een ethische grens over te gaan, al helemaal als de oorzaak van de klachten in de persoonlijke sfeer van de werknemer zit. Toch is het volgens Oomens verstandig om hierin als werkgever proactief te blijven, omdat werknemers hier uiteindelijk veel aan kunnen hebben Al was het maar omdat ze hierdoor misschien aan het werk blijven en langdurig ziekteverzuim voorkomen kan worden. ‘Dat is vooral voor mensen met psychische problemen  erg fijn. Zij hebben de structuur nodig die het werk hen biedt.’

Gezondheidsmanagement