Werknemers nemen in coronacrisis minder vakantiedagen op

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Door het gebrek aan vakantiemogelijkheden in de coronacrisis nemen werknemers minder vakantiedagen op.

Vakantiedagen kunnen door de coronamaatregelen niet gebruikt worden voor een echte vakantie. Ondanks vermoeidheid neemt een derde van Nederlandse werknemers daarom geen vakantiedagen op. Van de ouders met thuiswonende kinderen namen drie op de tien dagen op om voor de kinderen te zorgen.

Bijna dertig procent (29%) is voornemens de vakantiedagen op te sparen totdat de coronacrisis voorbij is. Dit blijkt uit onderzoek van HR & payroll partner Visma Raet onder ruim 1.088 Nederlandse medewerkers in loondienst. Ruim een derde (34%) van de Nederlanders in loondienst geeft aan vermoeid te zijn maar geen vakantiedagen op te nemen, omdat ze de dagen niet kunnen gebruiken voor een echte vakantie.

Maar liefst 44 procent geeft aan in 2020 minder vakantiedagen te hebben opgenomen dan voor de jaren voor corona. Bovendien stelt 42 procent dat ze tijdens een vrije periode de behoefte hebben door te werken, omdat er weinig vrijetijdsbesteding mogelijk is. Opvallend is echter dat 45 procent van de ondervraagden niet op de hoogte is van het feit dat de wettelijke vakantiedagen van 2020 per 1 juli 2021 komen te vervallen. Dus houd dit goed in de gaten!

Vakantiedagen als ‘zorgverlof’

In 2020 hebben maar liefst 31 procent van de ouders vakantiedagen opgenomen om voor hun kinderen te zorgen, waardoor ze minder vrije dagen hebben om zelf op te kunnen laden. Wat opvalt is dat 36 procent van de mannen vrije dagen opnam om voor de kinderen te zorgen, waar het percentage vrouwen met 25 procent een stuk lager is. Dit heeft te maken met het feit dat vrouwen meer parttime werken dan mannen.

Iedereen heeft vrije dagen nodig om zich weer op te kunnen laden, anders ligt oververmoeidheid op de loer. De coronaperiode heeft er voor gezorgd dat werknemers niet weten wat te doen met vakantiedagen.

Bron: Visma Raet

Lees meer op overzichtspagina Preventie